Ako získať pohodu za 2-3 týždne?

prefix

Môže mať človek pocit, že dosiahnuť pri psychických problémoch trvalé zlepšenie za pár týždňov je málo pravdepodobné alebo dokonca nemožné? Áno, môže. Keď sa totiž bežný človek snaží odhadnúť ako dlho môže trvať vyriešenie jeho problémov s psychikou, vychádza z informácií od svojho okolia, od lekára či z internetu. Niektorí hovoria o mesiacoch, iní spomínajú dokonca až roky liečby. 

Ak by sme hovorili o tzv. bežnej liečbe, tak do veľkej miery bude mať pravdu. Bežnou liečbou máme na mysli obvyklý spôsob pomoci na Slovensku. Ten obsahuje najmä užívanie liekov a v tom lepšom prípade aj návštevy u poradenského psychológa alebo psychoterapeuta raz či dvakrát do mesiaca. Je teda zrejmé, prečo zlepšenie prichádza naozaj pomaly a liečba prebieha zvyčajne veľmi dlho. Zažíva to väčšina ľudí so stredne silnými psychickými problémami. Preto takúto dĺžku liečby považujú za bežnú a aj pri iných spôsoboch pomoci majú podobné očakávania. 

Za bežnú liečbu sa na Slovensku považuje najmä užívanie liekov. V tom lepšom prípade je to jedno či dve sedenia za mesiac u psychológa alebo psychoterapeuta. Je teda zrejmé, prečo zlepšenie prichádza naozaj pomaly a liečba prebieha zvyčajne veľmi dlho. Zažíva to väčšina ľudí so stredne silnými psychickými problémami. Preto takúto dĺžku liečby považujú za bežnú a aj pri iných spôsoboch pomoci majú podobné očakávania. 

Kategórie:

Miroslav Danaj
Miroslav Danaj

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Zdieľajte na