Depresia a nálady

Objavte znovu chuť žiť naplno. Vysporiadajte sa s depresiou a začnite si užívať každý ďalší deň svojho života.

nová

Životná energia a motivácia

Terapeutický pobyt v centre ALAVITA je celostný a intenzívny spôsob pomoci, vhodný pre ľudí s aktívnym prístupom k zlepšeniu svojej psychiky a kvality života.

Pobyt zameraný na depresie a neželané nálady vám pomôže znovu prežívať psychickú pohodu. Spoločne odhalíme a odstránime skutočné príčiny vašich problémov s depresiou, poskytneme vám overené informácie a naučíme vás účinné techniky na udržanie psychickej pohody aj bez liekov. Po absolvovaní programu už budete vedieť, ako depresiám a nástupu neželaných nálad zabrániť a predchádzať. Budete oveľa sebavedomejší, spokojnejší so svojim životom a viac motivovaní užívať si každý ďalší deň s radosťou a psychickou pohodou.

S akými depresiami pomáhame

V centre ALAVITA sa zameriavame na pomoc pri depresiách a náladách, pri týchto dokáže naša terapia priniesť významné a trvalé zlepšenie. Ide o prípady, ktorých príčinou sú psychické faktory. Cieľom programu je znížiť depresiu na mieru, ktorá nemá negatívny vplyv na bežné fungovanie a kvalitu života.

Depresie alebo depresívne nálady sú častým sprievodným príznakom alebo následkom iných duševných problémov (úzkosti, adaptačná porucha a pod.). Táto sekundárna depresia býva často nesprávne liečená ako primárny problém. Preto kladieme pri diagnostike veľký dôraz na to, aby sme správne určili prvotnú príčinu. Po vyriešení tejto príčiny obvykle sekundárna depresia spontánne odzneje. Ak by to bolo potrebné, ochotne vám pomôžeme zvládnuť sekundárnu depresiu tak, aby viac neznižovala kvalitu vášho života.

Pomáhame riešiť rôzne typy depresie a poruchy nálady:

 • unipolárna depresia
 • manická depresia
 • sezónna afektívna porucha
 • cyklotýmia
 • dystýmia a ďalšie.

S čím naopak nepomáhame

Nevenujeme sa prípadom depresií a nálad, pri ktorých by naša intenzívna krátkodobá terapia nebola vhodná alebo by nemala potenciál priniesť vám významné a trvalé zlepšenia.

 • Ťažké formy depresie – tzv. klinická alebo veľká depresia
 • Telesne (organicky) podmienené depresie
 • Popôrodné depresie
 • Depresie spôsobené dlhodobým užívaním psychoaktívnych látok
 • Ak depresie bránia terapeutickej zmene – nedostatok pozornosti, nízka miera záujmu a pod. 

O depresii a poruchách nálady

Poruchy nálady alebo afektívne poruchy sa prejavujú zmenou nálady, ktorá nezodpovedá skutočnej životnej situácii postihnutého človeka a narušuje jeho myslenie, správanie, pocity či vnútornú pohodu. Typické sú zmeny pocitov alebo nálad smerom do depresie (skľúčenosti s možnou úzkosťou) alebo do mánie (rozjarenosti). Väčšina týchto problémov býva návratná (opakovaná) a nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami v živote človeka.

Depresia je porucha nálady, ktorá sa vyznačuje silným a takmer neustálym pocitom smútku alebo straty. Negatívne ovplyvňuje pocity, myšlienky, náladu, činy a môže vám brániť v bežných činnostiach a každodennom živote. Pocit bezcennosti a ťažkej straty môžu človeka paralyzovať psychicky, emocionálne aj telesne. Navyše dlhodobá absencia “hormónov šťastia” môže poškodzovať mozog a duševný stav človeka. Ľudia s depresiou sú väčšinu času smutní, a preto si nemusia uvedomovať, že trpia a že sa môžu cítiť aj omnoho lepšie. Ich prvotným emočným stavom sa stáva smútok a nízka sebaúcta. Depresia našťastie patrí k tým lepšie liečiteľným duševným poruchám. 

Depresívna nálada označuje duševné rozpoloženie alebo stav, ktorý vykazuje rôzne príznaky depresie, ale nespĺňa podmienky na to, aby bol diagnostikovaný ako niektorá z foriem depresie.

Príznaky depresie
Medzi najčastejšie príznaky depresie patria:
 • Pocity únavy a spomalenosť alebo naopak nepokoj a napätie
 • Zmena chuti do jedla (jete viac alebo menej ako obvykle)
 • Problémy so spánkom (nespavosť, nadmerná spavosť, skoré ranné budenie)
 • Pretrvávajúca zlá nálada, pesimizmus alebo nezdravá ľahostajnosť
 • Je ťažšie vidieť zmysluplnosť bežných činností a životného smerovania
 • Častejšie mávate negatívne myšlienky o sebe a svojom okolí 
 • Bežné činnosti a pracovné povinnosti si vyžadujú viac námahy a nútenia sa
 • Mávate častejšie zdravotné problémy ako tráviace ťažkosti, bolesti hlavy či chrbta a podobne 
Psychológ ALAVITA

Chcete sa poradiť?

Porozprávajte sa priamo s našimi terapeutmi a získajte všetky potrebné informácie. 

Zdieľať stránku