Duševné zdravie

Naučte sa ako dosiahnuť dlhodobú duševnú pohodu a ako efektívne zvládať vlastné emócie, stres a psychické problémy. Najbližší pobyt začína 15.10.2023.

Pobytový program Duševné zdravie prináša odborný, rýchly a spoľahlivý spôsob zlepšenia najčastejších psychických problémov pre ľudí s aktívnym prístupom k ich riešeniu. Už počas pobytu môžete dosiahnuť významné pozitívne zmeny pri problémoch ako úzkosti, panická porucha, depresie, chronický stres či poruchy spánku. Tento program intenzívneho osobnostného rozvoja v oblasti duševného zdravia je podstatne efektívnejšou alternatívou k psychologickému poradenstvu alebo klasickej terapii.

Prvým krokom na vašej ceste k duševnému zdraviu a psychickej pohode je zvoliť si ten správny spôsob dosiahnutia zmeny, ktorý vám prinesie trvalé zlepšenia. Pri väčšine psychických problémov bývajú prvou voľbou lieky. Tie síce potláčajú príznaky, avšak samotné príčiny neodstránia. Ak nechcete svoje problémy riešiť len liekmi, doplnkami výživy či najrôznejšími spôsobmi dočasnej úľavy, potrebujete sa naučiť, ako si môžete sami pomôcť a cítiť sa lepšie.  

Počas interaktívnych seminárov sa intenzívne venujeme zlepšovaniu vášho duševného zdravia. Pochopíte prvotné príčiny vašich problémov, spoznáte účinné spôsoby ich riešenia a naučíte sa spoľahlivé metódy svojpomoci, aby ste dokázali lepšie ovládať svoje emócie, myšlienky a rôzne duševné stavy. 

Tiež si nacvičíte používanie techník kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), ktorú odborníci celosvetovo považujú za jednu z najúčinnejích metód na riešenie širokej škály duševných problémov. KBT vám okrem iného pomôže racionálne posudzovať okolnosti, efektívne meniť neželané presvedčenia, vzorce myslenia a správania tak, aby ste sa zbavili nepríjemných emócií a telesných pocitov.

Program obsahuje rôzne formy pomoci. Vzdelávanie prebieha najmä formou zážitkových seminárov, prednášok a nácviku techník svojpomoci, vrátane KBT, autogénneho tréningu a dychových cvičení. Terapeutický účinok môžete posilniť absolvovaním arteterapie a mindfulness. K dispozícii máte aj individuálne poradenstvo, životný koučing a kvalitnú hypnoterapiu.

Vaše zlepšenia budú trvalé, pretože vďaka novým zručnostiam budete aj po skončení pobytu naďalej schopní sami posilňovať svoju psychickú odolnosť, zlepšovať duševnú pohodu a zvyšovať kvalitu života.

Dôležitou súčasťou zlepšenia je aj samotný pobyt v ideálnych podmienkach pre celkovú duševnú regeneráciu a dokonalý oddych v nádhernom prírodnom prostredí Liptova.

Program Duševné zdravie obsahuje 25 hodín edukačných a praktických aktivít za týždeň. Okrem celkového zlepšenia duševného zdravia tiež prináša veľmi intenzívnu pomoc pri stredne ťažkých a ľahších formách piatich psychických problémov:

Úzkosti a fóbie

Stavy úzkosti sa vyznačujú nadmernými a prehnanými obavami z každodenných životných udalostí bez zjavného dôvodu. Každý človek občas pociťuje úzkosť a môžu na to byť dobré dôvody. U človeka s úzkosťou môžu jeho bežný život sprevádzať neustále obavy, strach a hrôzy. V konečnom dôsledku môže úzkosť ovládnuť myslenie človeka natoľko, že je pre neho ťažké robiť bežné veci a trpí aj jeho spoločenský či partnerský život. Ak tento stav trvá dlhšie, môže prerásť do úzkostnej poruchy.

Fóbie patria medzi úzkostno-fobické poruchy. Ide o nadmerný strach z objektov a situácií, ktorý je zjavne neprimerane veľký vzhľadom na reálne riziko či hrozbu. Fóbie sa často označujú ako "strachu zo strachu". Človek s fóbiou sa obvykle obáva nepríjemných pocitov súvisiacich s fóbiou ako samotného spúšťača. Snaha o zmiernenie príznakov racionálnym vysvetľovaním je len málokedy úspešná. Fóbie sa môžu rozvinúť po veľmi stresujúcom zážitku, ale aj v prípadoch, kedy ich príčinu nie je možné jednoznačne určiť. 

Príznaky úzkosti môžu zahŕňať:

 • Pretrvávajúce obavy z mnohých oblastí, ktoré sú neúmerné danej situácii
 • Premyslené plány riešenia všetkých možných najhorších scenárov
 • Vnímanie situácie alebo udalosti ako ohrozujúce, aj keď v skutočnosti nie je
 • Ťažkosti pri zvládaní neistoty
 • Nerozhodnosť a strach z nesprávneho rozhodnutia
 • Neschopnosť uvoľniť sa, pocit nepokoja a pocit napätosti
 • Ťažkosti so sústredením alebo pocit, že vynecháva myseľ alebo pamäť

Telesné príznaky môžu zahŕňať:

 • Únava
 • Problémy so spánkom
 • Svalové napätie alebo bolesti svalov
 • Chvenie, pocit šklbania
 • Nadmerné potenie
 • Nevoľnosť, hnačka alebo syndróm dráždivého čreva
 • Pocit podráždených nervov či svalov, tŕpnutie, tras
Panická porucha

Panická porucha, panika alebo epizodická záchvatová úzkosť sú označenia pre častejšie záchvaty opakovaných náporov silnej úzkosti, ktoré prichádzajú náhle, nepredvídateľne a zvyčajne trvajú niekoľko minút.

Tieto nápory úzkosti sa nazývajú aj panická epizódapanický záchvat alebo panický atak. Panická porucha nie je naviazaná alebo obmedzená na žiadnu konkrétnu situáciu či okolnosti. Tieto epizódy sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku. Ľudia zažívajúci záchvaty paniky môžu veriť, že umierajú alebo sa zbláznia. Strach a hrôza, ktoré človek zažíva počas záchvatu paniky, nie sú primerané danej situácii a nemusia súvisieť s tým, čo sa okolo neho deje. Panická porucha je častou súčasťou agorafóbie.

Ak sa náhle vyskytnú 4 alebo viac týchto príznakov, môže ísť záchvat paniky:

 • Náhla vysoká úzkosť s konkrétnou príčinou alebo bez príčiny
 • Búšenie srdca
 • Pocit slabosti, mdloby alebo závratov
 • Tras
 • Brnenie alebo necitlivosť v rukách a prstoch
 • Pocit hrôzy alebo blížiacej sa záhuby alebo smrti
 • Pocit potenia alebo zimnica
 • Nevoľnosť
 • Bolesť, zvieranie alebo nepríjemný pocit na hrudníku
 • Ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť
 • Pocit dusenia
 • Pocit straty kontroly
 • Pocit nereálnosti
 • Strach zo zbláznenia sa alebo straty kontroly
 • Strach zo smrti
Depresia a nálady

Depresia je porucha nálady, ktorá sa vyznačuje silným a takmer neustálym pocitom smútku alebo straty, ktoré nezodpovedajú skutočnej životnej situácii daného človeka a narušujú jeho myslenie, správanie, pocity či vnútornú pohodu.

Tento vzdelávací pobyt je vhodný pri ľahších a stredne ťažkých depresiách, ktorých príčinou sú psychické faktory. Depresie alebo depresívne nálady sú častým sprievodným príznakom iných duševných problémov (úzkosti, fóbie, adaptačná porucha a pod.). Táto sekundárna depresiabýva často nesprávne považovaná za primárny problém.

Naopak tento pobyt nie je vhodný v nasledovných prípadoch:

 • Ťažké formy depresie
 • Telesne (organicky) podmienené depresie
 • Popôrodné depresie
 • Depresie spôsobené dlhodobým užívaním psychoaktívnych látok
 • Znížené kognitívne funkcie, nedostatok záujmu, pasívny prístup a pod. 
Medzi najčastejšie príznaky depresie patria:
 • Pocity únavy a spomalenosť alebo naopak nepokoj a napätie
 • Zmena chuti do jedla (jete viac alebo menej ako obvykle)
 • Problémy so spánkom (nespavosť, nadmerná spavosť, skoré ranné budenie)
 • Pretrvávajúca zlá nálada, pesimizmus alebo nezdravá ľahostajnosť
 • Je ťažšie vidieť zmysluplnosť bežných činností a životného smerovania
 • Častejšie mávate negatívne myšlienky o sebe a svojom okolí
 • Bežné činnosti a pracovné povinnosti si vyžadujú viac námahy a nútenia sa
 • Mávate častejšie zdravotné problémy ako tráviace ťažkosti, bolesti hlavy či chrbta a podobne
Chronický stres

Stres je psychická i telesná reakcia organizmu na situácie keď požiadavky, ktorým čelíme sú väčšie ako naše schopnosti ich úspešne zvládnuť. Stres je prospešný, keď nám pomáha zvýšiť náš výkon v krátkom časovom úseku.

Chronický stres sa z neho stáva vtedy, keď sme silnejšiemu stresu vystavení počas dlhšieho obdobia. Chronický stres môže tvoriť a udržiavať aj niekoľko stresorov súčasne (nezhody v práci, konflikty v rodine, zdravotné problémy, nedostatok peňazí). Do významnej miery sa na ňom podieľa aj osobný charakter človeka (vysoké ambície, perfekcionizmus, nadmerná zodpovednosť, prijatie väčšej vyťaženosti ako je schopný zvládnuť a pod.). Chronický stres môže ohroziť nielen náš výkon, ale v podstatnej miere aj naše zdravie.

Chronický stres spôsobuje mnoho príznakov v rôznych oblastiach. Najčastejšie príznaky sú:

Emocionálne príznaky:

 • Ľahko sa rozrušíte
 • Ste frustrovaný a náladový
 • Máte pocit, ako keby ste strácali kontrolu alebo potrebovali prevziať kontrolu
 • Je pre vás náročné relaxovať a utíšiť svoju myseľ
 • Máte zo seba zlý pocit (nízke sebavedomie) a pocit osamelosti, bezcennosti a depresie
 • Vyhýbate sa iným ľuďom

Fyzické príznaky:

 • Nedostatok energie
 • Bolesti hlavy
 • Žalúdočná nevoľnosť, vrátane hnačky, zápchy a nevoľnosti
 • Bolesť a napätie vo svaloch
 • Zrýchlený tep
 • Nespavosť
 • Časté prechladnutia a infekcie
 • Strata sexuálnej túžby a/alebo schopnosti
 • Nervozita a triaška, zvonenie v ušiach a studené alebo spotené ruky a nohy
 • Sucho v ústach a ťažkosti s prehĺtaním
 • Zaťaté čeľuste a škrípanie zubov

Medzi kognitívne príznaky:

 • Neustála ustarostenosť
 • Rýchly prúd myšlienok
 • Zábudlivosť a dezorganizácia
 • Neschopnosť sústrediť sa
 • Oslabený úsudok
 • Pesimizmus a negativizmus

Behaviorálne príznaky:

 • Zmeny chuti do jedla - buď nejete alebo jete príliš veľa
 • Prokrastinácia a vyhýbanie sa zodpovednosti
 • Väčšia konzumácia alkoholu, drog alebo cigariet
 • Výskyt nervóznejšieho správania, ako je obhrýzanie nechtov, neposednosť a pod.
Poruchy spánku

Nespavosť je len zriedkavo izolovaným problémom. Obvykle býva skôr súčasťou alebo následkom iného problému. Na obnovenie kvalitného a dostatočne dlhého spánku je potrebné odstrániť skutočné príčiny a udržiavače nespavosti. 

Pobyt je vhodný pri poruchách spánku, ktoré bola spôsobené psychickými faktormi, životným štýlom a ich vzájomnou kombináciou. 

Typickými psychickými príčinami sú nutkavé myšlienky a predstavy, aktuálne obavy spojené s dôležitými osobnými hodnotami (zdravie, deti, práca, peniaze) alebo s inými duševnými problémami ako úzkosti, depresie, stres a podobne. Vo väčšine prípadov dlhodobej nespavosti je to samotný strach z dlhodobej nespavosti.

Nespavosť spôsobená životným štýlom je obvykle súvisí s nesprávnymi návykmi v oblasti stravovania a konzumácie nevhodných nápojov, stresujúcim spôsobom života, nedostatkom fyzických aktivít, absenciou denných režimov alebo správaním, ktoré bráni kvalitnému súvislému spánku.

Absolvovanie pobytu môže mať nižšiu účinnosť v nasledovných prípadoch:

 • Telesné príčiny nespavosti (bolesť, neurologické či hormonálne problémy).
 • Užívanie liekov spôsobujúcich nespavosť.

Pre koho je vhodný

Program je vhodný pre psychicky aktívnych ľudí v produktívnom veku, ktorí majú záujem v krátkom čase zlepšiť svoje duševné zdravie

Čo vám pobyt prinesie

Jedinečný edukačno-terapeutický pobyt vám poskytne vyvážený pomer intenzívneho osobnostného rozvoja a kvalitného oddychu v nádhernom prostredí Liptova. Absolvovanie programu vám prinesie množstvo pozitívnych zmien:

Často kladené otázky

Ponúkate aj ubytovanie pre dvojice?

Áno. Dvojice majú možnosť objednať si ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s vlastnou kúpeľňou a loggiou, ktoré je súčasne cenovo výhodnejšie.

Spoločné ubytovanie si objednáte tak, že každý z dvojice pošle vlastnú objednávku, pričom v objednávke uvedie:
Typ ubytovania: 2-lôžková izba
Poznámka: Spolu s Meno Priezvisko

Ubytovanie v 2-lôžkových izbách je určené iba pre dvojice. Jednotlivci nemajú možnosť si ho objednať.

Môžem absolvovať aj individuálne sedenie?

Nad rámec vzdelávacieho programu môžete absolvovať jedno individuálne sedenie s našimi odborníkmi. Na výber máte z 3 foriem pomoci:
• osobné poradenstvo,
• životný koučing a
• h
ypnoterapia. 

Zvoliť si môžete priamo vo formulári pri objednávaní pobytu, kde sú uvedené aj ceny. 

Je k dispozícii špeciálne stravovanie?

K dispozícii je bezlepková diéta a bezlaktózová diéta. S ohľadom na vyššie náklady na suroviny a prípravu sú účtované príplatky, ktoré sú uvedené priamo v objednávke pobytu. Vegetariáni majú v rámci každého chodu na výber jedno bezmäsité jedlo. 

Iné diéty a druhy špeciálneho stravovania nie sú k dispozícii.

Ako prebieha úhrada pobytu?

Po obdržaní objednávky vám emailom potvrdíme dostupnosť termínu a zašleme zálohovú faktúru na celkovú cenu pobytu. Po prijatí úhrady vám rezerváciu pobytu záväzne potvrdíme a zašleme vám riadnu faktúru (daňový doklad). Zároveň obdržíte všetky organizačné informácie.

Je možné u vás parkovať auto?

Áno. Počas celého pobytu môžete bezplatne parkovať priamo v areáli centra ALAVITA.

Hradí pobyt zdravotná poisťovňa?

Nie. Centrum ALAVITA je vzdelávacie zariadenie.

Môže si pobyt objednať aj firma?

Áno. Kontaktujte nás a ochotne vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadne fakturácie.

Informácie o pobyte

Termíny pobytu

Objednanie pobytu

Na vzdelávací pobyt Duševné zdravie sa môžete prihlásiť cez formulár na našej stránke. Počet účastníkov na tomto pobyte je limitovaný, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. 

Cena pobytu obsahuje edukáciu, materiály, ubytovanie, stravovanie a služby centra ALAVITA. Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Získajte zľavu 20 % pri zakúpení pobytu v dňoch 1.10.-7.10.2023.

1490€

1190€

1340€

1070€

*Ubytovanie v 2-lôžkových izbách môžu využiť iba dvojice, ktoré si objednajú izbu spoločne. Viac informácií TU

O centre

Skvelé miesto pre pozitívne zmeny

Uprostred nádhernej prírody Liptova nájdete moderné pobytové centrum s priateľskou atmosférou, ktoré vám poskytne kvalitné služby, príjemný pokoj, súkromie a dokonalý komfort.

Zdieľajte stránku