Strachy a fóbie

Účinná pomoc pri strachu a rôznych fóbiách formou pobytu v terapeutickom centre duševného zdravia.

Uzkosti fobie program

Čo je fóbia

Strach je zdravá a užitočná emócia, ktoré nás upozorňuje na hrozbu priameho nebezpečenstva a zvyšuje pripravenosť nášho tela v prípade potreby mu čeliť. 

Fóbie patria medzi úzkostno-fobické poruchy. Ide o nadmerný strach z objektov a situácií, ktorý je zjavne neprimerane veľký vzhľadom na reálne riziko či hrozbu. 

Fóbie sa často označujú ako “strachu zo strachu”. Človek s fóbiou sa obvykle obáva nepríjemných pocitov súvisiacich s fóbiou ako samotného spúšťača. Snaha o zmiernenie príznakov racionálnym vysvetľovaním je len málokedy úspešná. Fóbie sa môžu rozvinúť po veľmi stresujúcom zážitku, ale aj v prípadoch, kedy ich príčinu nie je možné jednoznačne určiť. 

Typy fóbií

• Agorafóbia je skupina fóbií zahŕňajúcu strach z opustenia domova, z obchodu, tlačeníc a verejných priestorov, z cestovania vo vlakoch, autobusoch, lietadlách (najmä bez sprievodu) a tiež miesta, odkiaľ nie je jednoduché odísť. Častou súčasťou agorafóbie býva panická porucha. Obvyklé je aj nadmerné pozorovanie vlastného zdravia, obava z infarktu, mŕtvice či zo zamdlenia na verejnosti. Zistite viac na samostatnej stránke o agorafóbii.

Sociálna fóbia je stav, v ktorom človeku aj bežné medziľudské interakcie spôsobujú značnú úzkosť a rozpaky z obavy, že ho ostatní budú nadmerne pozorovať, negatívne posudzovať alebo kritizovať. Zistite viac na samostatnej stránke o sociálnej fóbii.

• Izolovaná (špecifická) fóbia je nadmerný strach z konkrétneho objektu alebo situácie, ktorý je neprimerane veľký vzhľadom na skutočné riziká. Najčastejšie sú to 
 – Situácie (lietadlá, uzavreté priestory)
 – Prírodné javy (búrka, výška)
 – Zvieratá alebo hmyz (psy, pavúky)
 – Krv, injekcie, ihly, poranenie alebo lekárske zákroky
 – Akékoľvek iné zdroje strachu (dusenie, vracanie, hlasné zvuky, klauni a ďalšie).

Príznaky izolovanej fóbie

Príznaky izolovanej fóbie môžu zahŕňať:

  • Okamžitý pocit intenzívneho strachu, úzkosti a paniky, pri vystavení alebo dokonca len premýšľní o zdroji strachu
  • Človek si môže uvedomovať,  že jeho obavy sú neopodstatnené alebo prehnané, no cíti sa bezmocný v snahe ich ovládať
  • Zhoršujúca sa úzkosť, keď sa situácia alebo objekt blíži čas stretu so zdrojom strachu alebo sa fyzicky približuje
  • Človek sa snaží spraviť všetko preto, aby sa vyhol zdroju strachu alebo situácii, ktorá ho vyvoláva
  • Ťažkosti s normálnym fungovaním kvôli strachu
  • Telesné reakcie a pocity vrátane potenia, zrýchleného srdcového tepu, úzkostí v oblasti hrudníka alebo ťažkostí s dýchaním
  • Pocit nevoľnosti, závraty alebo mdloby v súvislosti s kvrvou, zranením či ihlami

Spôsob pomoci

V priebehu terapie a psychoedukácie omnoho lepšie pochopíte, prečo sa u vás nadmerné strachy a fóbie objavujú a hlavne to, ako nad nimi môžete prevziať kontrolu, a prípadne sa ich úplne zbaviť. Osvojíte si rôzne spoľahlivé mentálne nástroje, vďaka ktorým dokážete sami pozitívne ovplyvňovať vlastné myšlienky, správanie a emócie. V rámci individuálnych sedení vyriešite s terapeutom svoje špecifické problémy a získate omnoho jasnejšiu predstavu o tom, ako ich úspešne zvládnuť.

Všetky terapeutické aj edukačné aktivity prebiehajú priamo pod vedením našich terapeutov. Dlhoročné praktické skúsenosti im umožňujú objasniť problémy veľmi zrozumiteľným spôsobom, zodpovedať všetky otázky a poskytnúť vám spoľahlivé rady do bežného života. 

Zdieľať stránku