Lekári si zaslúžia psychickú pohodu

Duševné zdravie lekárov
Lekári pomáhajú všetkým, my pomáhame lekárom. Prémiová starostlivosť o duševné zdravie formou pobytov.

Lekári pomáhajú všetkým, my pomáhame lekárom. Starostlivosť o duševné zdravie lekárov zostala po celé desaťročia na Slovensku absolútne bez povšimnutia. Občas sa objaví článok alebo reportáž v správach o tom, aké je ich povolanie náročné a ako veľmi sú lekári psychicky vyčerpaní. Tak nejak predpokladáme, že keď pomáhajú ostatným, určite dokážu pomôcť aj sami sebe

Lekárske povolanie je psychicky extrémne náročné. Väčšina lekárov sa cíti byť dlhodobo duševne unavená, vyčerpaná, trpia chronickým stresom, úzkosťami, depresami, syndrómom vyhorenia a poruchami spánku. 

U lekárov je častý aj pocit zlyhania v osobnom živote, problémy v partnerskom živote, výčitky kvôli nedostatku času na deti, majú pomerne málo vlastných aktivít, slabý sociálny život, priateľstvá najmä z pracovného prostredia a nie je výmikou, že sa objavujú aj pocity vnútornej prázdnoty a vlastnej zbytočnosti.

Množstvo lekárov trpí duševnými problémami, ktoré u nich vznikli až počas výkonu ich povolania a vo veľmi významnej miere znižujú celkovú kvalitu ich života.

Akú psychickú záťaž zažívajú lekári pri práci?

Povolanie lekára je na psychiku oveľa náročnejšie ako si väčšina ľudí dokáže vôbec predstaviť. Bude lepšie, ak si pripomenieme konkrétne faktory, ktoré predstavujú mentálnu záťaž lekárov, súvisiacu priamo s ich prácou:

 • Samotné štúdium medicíny je extrémne náročné. Budúci lekár si musí osvojiť obrovský objem informácií, pojmov a súvislostí, a väčšinu z toho v latinčine.
 • Lekár musí poznať názvy veľkého množstva liekov, ich účinky a kontraindikácie. Lieky sa navyše neustále vyvíjajú a pribúdajú nové.
 • Lekár musí poznať nielen symptómy mnohých ochorení, ale ich musí vedieť vzájomne odlíšiť a poznať špecifiká každej choroby vo svojom odbore.
 • Počas diagnostiky a liečby musí mať lekár prehľad o širších súvislostiach a brať do úvahy rozličné faktory, ktoré môžu na liečbu vplývať.
 • Lekár musí mať na zreteli celkový zdravotný stav pacienta, aby mu nasadením liečby nespôsobil komplikácie.
 • Lekár musí ovládať presné postupy liečby, ktoré sa s rýchlym napredovaním medicíny pravidelne menia a optimalizujú.
 • V ostatnom období si povolanie lekára vyžaduje aj istú úroveň technických zručností, ktoré sú potrebné na ovládanie medicínskych prístrojov a zariadení.
 • Popri všetkom sa lekári musia v spomenutých oblastiach permanentne vzdelávať a nové poznatky ihneď implementovať do svojej práce.
 • Lekári sa starajú o to najcennejšie – o naše zdravie. Tu sa občas dostávajú do situácií, kedy si musia zvoliť “menšie zlo”, čo nemusí byť vôbec jednoduché. Vtedy často čelia nielen odborným, ale aj morálnym a etickým dilemám. 

Je toho naozaj veľmi veľa. Napriek tomu sme presvedčení, že väčšina lekárov by povedala, že tieto povinnosti a zodpovednosť patria z pohľadu náročnosti lekárskeho povolania na psychiku ešte k tým lepšie znesiteľným. Čo môže teda lekárov duševne vyčerpávať ešte oveľa viac?

Prístup pacientov a postoje spoločnosti lekárom tiež nepomáhajú

Pre mnohých lekárov je na ich práci najväčšou psychickou záťažou prístup pacientov k liečbe, komunikácia s príbuznými, vnímanie lekárskeho povolania verejnosťou, a s tým súvisiace postoje spoločnosti. 

 • Za ostatných 20-30 rokov sa vzájomná pozícia lekára a pacienta dramaticky zmenila. Časy, keď bol lekár autoritou a pacienti ochotne nasledovali jeho pokyny v rámci liečby, sú už zrejme nenávratne preč. Lekár je v pozícii, že na základe Hippokratovej prísahy je povinný pomáhať. Avšak pacientovi žiadna povinnosť či nevýhoda pri nedodržiavaní liečby nehrozí. To je pre lekárov veľmi frustrujúca pozícia. Aj napriek tomu to pre pacientov robia roky a s láskou.
     
 • Odkedy sa v našich životoch objavil internet a jeho neomylný lekár a odborník na všetky oblasti medicíny – Dr. Google, musia lekári vytrvalo a opakovane obhajovať konvenčné spôsoby liečby a vysvetľovať, prečo nepoužijú rôzne iné “zaručené” praktiky. Pre lekárov je to vyčerpávajúce a únavné, ale denne poctivo bojujú s neznalosťou a sebaohrozovaním svojich pacientov.
   
 • Keď sme od lekárov žiadali, aby počas pandémie riskovalli svoje zdravie a životy, aby pracovali takmer nonstop a aby zachránili nás či našich blízkych, lekári to pre nás bez váhania urobili. My sme im za to zatlieskali pod oknami a kričali oslavné heslá. Aj keď v nižšej intenzite, ale lekári toto nasadenie zažívajú takmer celý život. Vždy sú tu pre nás, keď ich potrebujeme. Problém však nastane vždy, keď potrebujú oni niečo od nás. Nič okázalé, iba primerané a zaslúžené finančné ohodnotenie za tie vzácne hodnoty, ktoré vytvárajú. Nečudujme sa, že psychicky veľmi zle znášajú to, keď musia doslova prosiť a bojovať za to, aby mohli mať slušnú úroveň života, ktorú si bezosporu zaslúžia. 
Vzhľadom na to, čo od lekárov očakávame a ako veľmi sa na nich spoliehame, keď  potrebujeme pomoc, od ľudí nedostávajú primeranú úctu, rešpekt a docenenie. Lekári to denne vnímajú a emocionálne prežívajú. No aj napriek tomu sa stále snažia pomáhať tým, ktorí sa k nim takto správajú. Ak by bol v tejto pozícii ktokoľvek citlivý a inteligentný, nie je možné aby to jeho psychika nepocítila.

Trpí psychika aj osobný život lekárov

Lekári venujú svojmu povolaniu viac ako len čas a pozornosť. Povolanie lekára je natoľko náročné a vyžadujúce, že mu často obetujú svoju duševnú pohodu a osobný život. A to doslova. Aké emócie a duševné stavy sa u lekárov vyskytujú viac ako v iných povolaniach:

 • Lekári sú tiež ľudia a v súvislosti s ich povolaním zažívajú veľké neistoty a obavy, opakovane sa vracajú k prehodnocovaniu svojich postupov a rozhodnutí v snahe uistiť sa, že urobili všetko správne. To máva za následok vlastné spochybňovanie, zníženie sebadôvery či dokonca zhoršenie spánku. Lekári si v hlavách “nosia prácu domov”, čo negatívne ovplyvňuje ich schopnosť kvalitne oddychovať.
    
 • Moc so sebou prináša aj obrovskú zodpovednosť. Lekári nám môžu predpisovať lieky a zasahovať do nášho tela, ale to si vyžaduje neustálu pozornosť k detailom ich práce. Stačí malá nepozornosť a môže to viesť k trvalému poškodeniu zdravia alebo dokonca k strate života. Život s takouto mierou zodpovednosti so sebou prináša množstvo chronického stresu, úzkosti, strach a zhoršenú kvalitu spánku.
    
 • Ak sú lekári v práci nadmerne psychicky zaťažovaní, potrebujú aj viac kvalitného odpočinku. Keď však v práci zažívajú veľmi vypäté situácie, je náročné prísť domov a všetko hodiť za hlavu. Ich psychika môže byť z niektorých prípadov, situácií či ľudských osudov značne traumatizovaná. Vysporiadať sa s traumou tiež stojí psychickú námahu, na ktorú však už nemusia mať vnútorné zdroje a následky traumy môžu vyvolať chronické psychické problémy.
    
 • Obdobie pandémie COVID-19 malo na duševné zdravie lekárov veľmi závažný vplyv. Mnoho lekárov sa po prvý krát stretlo s tak extrémnou dlhodobou záťažou. Neustávajúce a náhle úmrtia ich pacientov mali silný vplyv na ich psychiku, ktorá sa s tým musela v stave krajnej vyčerpanosti vyrovnávať. Dlhodobé vystavenie množstvu traumatizujúcich zážitkov by negatívne zasiahla psychiku každého človeka.
     
 • Po vystavení silnému stresu máme skôr tendeciu vyhľadávať samotu a pokoj, čo môže u lekárov negatívne ovplyvniť ich osobnú, rodinnú i sociálnu oblasť života. Môže to obmedziť ich záujem mať vlastné hobby, tráviť čas s partnerom či priateľmi. Ak sa to deje dlhšiu dobu, môže to zapríčiniť silný pocit frustrácie a nenaplnenia svojho života. Lekári častejšie ako iné profesie trpia úzkosťami a poruchami spánku, čo tiež znižuje ich schopnosť dostatočne zregenerovať.

Lekári si zaslúžia tú najkvalitnejšiu pomoc

V pobytovom centre duševného zdravia ALAVITA cítime úprimný rešpekt a obrovskú úctu k všetkým lekárom pôsobiacim na Slovensku. Duševné zdravie lekárov vnímame ako veľmi dôležitý problém, ktorým sa je potrebné zaoberať a prakticky ho riešiť.

Preto sme sa v centre ALAVITA rozhodli, že ako prejav našej vďaky budeme trvalo poskytovať všetkým lekárom cenové zvýhodnenie 20% na naše služby.
 

Centrum ALAVITA je moderné súkromné terapeutické zariadenie, ktoré poskytuje intenzívnu pomoc a prémiovú starostlivosť o duševné zdravie formou pobytovPrinášame moderný a spoľahlivý spôsob pomoci, účinnú celostnú terapiu, osobné poradenstvo, kvalitné služby a dokonalý komfort v nádhernom prostredí Liptova.  
Poskytujeme profesionálnu pomoc pre vysoko fukčných ľudí s aktívnym prístupom k zlepšeniu svojho stavu. Špecializujeme sa na duševné problémy bez telesnej príčiny, osobnostný rozvoj a zvyšovanie celkovej kvality života.  
 

Lekárom radi pomôžeme v týchto oblastiach:

 • Úzkosti a panická porucha
 • Chronický stres
 • Psychická vyčerpanosť
 • Syndróm vyhorenia
 • Látkové závislosti (alkohol, lieky)
 • Poruchy spánku
 • Depresie a nálady
 • Sebavedomie
 • Asertívna komunikácia
 • Režimová terapia
 • Work-life balance
 • Life-managent
 • Šťastie a wellbeing
Pobytové programy obsahujú rôzne formy terapie a podporných aktivít. Najčastejšie využívame kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT), ktorá spoločne s hypnoterapiou alebo autogénnym tréningom umožňuje dosiahnuť pomerne rýchle a stabilné zlepšenie stavu. Na dosiahnutie želaných pozitívnych zmien obvykle postačí pobytový program v trvaní 2 – 3 týždne
 

Náš terapeutický prístup je evidence-based, celostný a orientovaný na riešenie prvotných príčin problémov, integratívny a edukatívny. Terapeutická metóda v Centre ALAVITA je jedinečná najmä tým, aké formy pomoci využíva a ako ich vzájomne kombinuje s ohľadom na individuálne potreby a ciele každého klienta. 

 

Viac informácií o centre ALAVITA nájdete na stránke www.alavita.sk

 

Kategórie:

Miroslav Danaj
Miroslav Danaj

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Zdieľajte na