jedinečná METÓDa

Váš príbeh je unikátny. Rovnako ako náš prístup a metódy. Dosiahnite trvalé zlepšenia, aby bol váš príbeh šťastnejší.

čaká na vás

účinná pomoc a trvalé zlepšenia

Akékoľvek zhoršenie v oblasti duševného zdravia, kondície, pohody, či dokonca medziľudských vzťahov má vždy konkrétne príčiny. Aby sme mohli tieto príčiny odhaliť a efektívne napraviť, potrebujeme na to spoľahlivé metódy. 

Veľmi starostlivo sme vybrali tie najúčinnejšie a vedecky overené terapeutické metódy, ktoré unikátnym spôsobom prepájame v snahe dosiahnuť pre vás ten najlepší výsledok a zvýšenie kvality života.

Jedinečná kombinácia

Prepájame rôzne účinné metódy pomoci, aby sme pre klientov dosiahli vždy ten najlepší výsledok.

Stabilné zlepšenia

Klientom nielen pomáhame, my ich tiež učíme ako si môžu pomôcť sami. Preto sú ich zlepšenia trvalé.

Originálny prístup

Iba nový prístup môže prinesť nové výsledky. Náš prístup je celostný a zameraný na príčiny.

S nami môžete uspieť

Nie je podstatné, koľko liekov či odborníkov ste už vyskúšali. Naša pomoc je iná. Aj výsledky sú iné.

Hlavné metódy

Kognitívno-behaviorálna terapia

KBT klientom účinne pomáha uvedomiť si a zmeniť vlastné nefunkčné vzorce myslenia a správania s cieľom pozitívne ovplyvniť aj svoje neželané emócie a telesné pocity. KBT je odborníkmi celosvetovo uznávaná ako veľmi efektívna terapeutická metóda.

Hypnoterapia

Hypnóza je efektívna metóda, ktorá nám umožňuje pozitívne vplývať priamo na podvedomú myseľ klientov a pomáha im zbaviť sa neželaných emócií, zvykov, nutkaní, telesných pocitov či spracovať traumy. Prepojením hypnózy a KBT pomáhame klientom aj v oblasti nutkavých myšlienok a zmene vzorcov správania.

Terapia rozhovorom

Počas individuálnych sedení klienti spoločne s terapeutom riešia svoje osobné problémy, hovoria o príčinách a účinnom spôsobe ich nápravy. Súčasne spolu preverujú presvedčenia, postoje a názory klientov, ktoré by mohli ich problémy spôsobovať alebo udržiavať.

Mindfulness

Praktický nácvik všímavosti zameriavaním vedomia na prítomný okamih a súčasným pokojným uvedomovaním si svojich vlastných myšlienok, pocitov a telesných vnemov. Všímavosť a uvedomovanie môže byť tiež východiskom či súčasťou iných metód pomoci.

Psychoedukácia

Dosiahnutie trvalých zlepšení si vyžaduje istú mieru znalostí o fungovaní mysle, probléme samotnom a spôsoboch jeho nápravy. Na seminároch a prednáškach klienti získavajú potrebné informácie a učia sa terapeutické techniky, ktoré môžu v rámci svojpomoci využívať aj v bežnom živote.

Koučing a osobné poradenstvo

Koučing a poradenstvo je súčasťou celkového zlepšenia u všetkých klientov. Vďaka nim dokážu ešte úspešnejšie zvládať svoj vlastný život, rodičovstvo, vzťahy, prácu a tiež dosiahnuť rovnováhu jednotlivých oblastí života.

Skupinová terapia

Skupinová terapia je pre klientov príležitosťou podeliť sa v bezpečnom prostredí o svoj problém a skúsenosti s ľuďmi v podobnej situácii, získať nový uhol pohľadu, spätnú väzbu, pochopenie, podporu a motiváciu na dosiahnutie ďalších zlepšení.

podporné metódy

Progresívna svalová relaxácia

Opakovaným systematickým napínaním a uvoľňovaním svalstva klienti dosahujú zníženie svalového napätia a súčasne psychické uvoľnenie.

Autogénny tréning

Nácvik a osvojenie si techník, ktoré klient využíva na vedomé prácu s vlastnou mysľou aj telom s cieľom dosiahnuť a udržiavať si stav prehĺbeného uvoľnenia.

Nácvik zručností a svojpomoci

Klienti si prakticky nacvičujú rôzne terapeutické techniky a zručnosti, vďaka čomu dokážu sami ovplyvňovať vlastné myslenie, správanie a emócie.

Arteterapia

Počas arteterapie vedieme a podporujeme klientov k slobodnému sebavyjadreniu prostredníctvom umenia, často kresbou. Zlepšujeme sebapoznanie a komunikáciu.

Dychové techniky

Klienti si osvojujú techniky správneho spôsobu dýchania a predídenia hyperventilácii pri silnej úzkosti, strese a pri záchvate paniky či tetánie.

Meditácia

Meditácia pomáha klientom zbaviť sa napätia, posilniť vnútorný pokoj, zlepšiť svoju emocionálnu rovnováhu a zvýšiť si duševnú pohodu.

máte otázky?

Získajte odpovede na vaše otázky alebo si dohodnite konzultáciu.

skúste to inak ako doteraz

iba nový prístup prinesie nové výsledky

Spôsob pomoci v centre ALAVITA je iný ako poradenstvo psychológa alebo klasická psychoterapia. Náš prístup je omnoho komplexnejší, intenzívnejší a v plnej miere využíva potenciál klienta na dosiahnutie stabilných zlepšení.  

Potreby našich klientov vnímame celostne a ich problémy riešime na niekoľkých úrovniach súčasne. Zameriavame sa na prvotné príčiny ich problémov a kombinujeme rôzne terapeutické metódy, aby sme dosiahli ten najlepší výsledok. 

Náš spôsob pomoci je vhodný pre ľudí s aktívnym prístupom k terapii a so záujmom dosiahnuť významné trvalé zlepšenia v krátkom čase, aby mohli znovu žiť plnohodnotný a šťastnejší život.

Zameranie na príčiny

Zaujímame sa o prvotné a kľúčové príčiny problémov, nielen o zrejmé symptómy. Ich efektívne vyriešenie umožní dosiahnuť trvalé zlepšenia.

Integratívny prístup

Kombinujeme tie najúčinnejšie terapeutické metódy a využívame ich spôsobom, ktorý zohľadňuje potreby aj osobnosť klientov.

Celostný prístup

Problémy klientov vidíme v širšom kontexte a riešime ich v rôznych oblastiach súčasne (psychická, telesná, sociálna, pracovná).

Edukácia a svojpomoc

Klienti lepšie chápu príčiny svojich problémov a spôsob ich riešenia. Osvojujú si praktické techniky, ktoré využijú aj v bežnom živote.

Komplexná pomoc

Vedieme klientov od definovania problému, cez efektívnu pomoc a následnú podporu pri uplatnení pozitívnych zmien v ich živote.

Založený na dôkazoch

Náš prístup je pragmatický a plne v súlade s vedou. Riadime sa princípmi praxe založenej na dôkazoch (evidence-based).

Časté otázky

Odpovede na časté otázky o našich metódach pomoci.

Koľko budem mať individuálnych sedení?

V rámci terapeutického pobytu sa oblastiam, ktoré inak bývajú súčasťou individuálnych sedení (psychoedukácia, nácvik techník atď.), venujete počas interaktívnych seminárov (9 hodín týždenne). Okrem toho máte každý týždeň 2 individuálne sedenia, kde s terapeutom riešite iba vaše osobné problémy. Obvykle to plne postačuje a v prípade potreby máte možnosť objednať si ďalšie individuálne sedenia.

Budem musieť na skupinovej terapii hovoriť o svojom probléme?

Nie. Počas skupinovej terapie sa zapájate v takej miere, ako sami uznáte za vhodné. V rámci žiadnej spoločnej aktivity sa od vás nebude vyžadovať, aby ste pred ostatnými klientmi hovorili o veciach, ktoré by vám mohli byť nepríjemné. 

Je nutné absolvovať hypnózu?

Ak by ste mali z akýchkoľvek dôvodov výhrady voči hypnóze, je to úplne v poriadku a nie je nutné ju podstúpiť. V takom prípade môžete využiť metódu katatýmnej imaginácie alebo iné spôsoby dosiahnutia želaných zmien.

Psychológ ALAVITA

dohodnite si konzultáciu

Porozprávajte sa priamo s našimi terapeutmi, dohodnite si konzultáciu alebo získajte ďalšie podrobnosti o službách centra ALAVITA. 

Zdieľať stránku