Mgr. Natália Šišková

Psychologička

Natália Šišková získala vysokoškolské vzdelanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Palackého v Olomouci. 

Pôsobila v Národnom ústave duševného zdravia na oddelení klinickej psychológie, kde sa aktívne podielala na príprave a realizácií terapeutických skupín v dennom stacionári a na diagnostických vyšetreniach v rámci oddelenia klinickej psychológie.