TERAPEUTICKÉ POBYTY V CENTRE ALAVITA

Nová úroveň starostlivosti o duševné zdravie

1-lôžková izba - Centrum ALAVITA

Pobyty v Centre ALAVITA

Pobyty v Centre ALAVITA sú navrhnuté tak, aby významne zlepšili a stabilizovali duševné zdravie a psychickú pohodu našich klientov. Pobytová terapia poskytuje klientom dostatočne intenzívnu a súvislú pomoc v pokojnom, komfortnom a bezpečnom prostredí.

Naše pobyty, ich obsah a denný program sú zamerané na ľudí, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na zlepšení svojho stavu, naučiť sa nové veci a osvojiť si účinné metódy svojpomoci, ktoré môžu následne využívať aj v každodennom živote.

ALAVITA poskytuje všetky pobyty formou all-inclusive. Vďaka tomu nemusíte riešiť bežné povinnosti a môžete sa plne sústrediť iba na seba, na zvládanie svojho problému a dosiahnutie želaných zmien.

All-inclusive obsahuje

Fotogaléria centra

Zameranie a typy pobytov

Pomáhame so širokou škálou duševných problémov. Je preto prirodzené, že tiež potreby, očakávania a ciele našich klientov sú rôznorodé. Niekto si potrebuje vyriešiť konkrétny problém, niekto chce po zažitej traume znovu získať vnútornú pohodu a niekto sa zasa túži zbaviť stresu a naučiť relaxovať. Naši klienti majú k dispozícii niekoľko typov pobytov, ktoré sa výberom vhodných procedúr zameriavajú na dosiahnutie želaného výsledku.

Terapeutické pobyty

Pobyty sú zamerané na problémy v oblasti psychiky, emócií, správania, vzťahov a telesných prejavov či problémov súvisiacich s psychikou. Cieľom je dosiahnuť významné zlepšenie stavu a naučiť klientov ako si aj v bežnom živote tieto zlepšenia udržať.

Min. trvanie: 2 týždne

Rehabilitačné pobyty

Rehabilitačné pobyty poskytujú efektívnu pomoc ľuďom, ktorí utrpeli existenčnú, vzťahovú alebo inú emocionálne náročnú traumu či krízu. Pobyty sa zameriavajú na spracovanie traumy, posilnenie psychickej kondície a získanie duševnej pohody.

Min. trvanie: 3 týždne

Relaxačné pobyty

Sú určené ľuďom, ktorí pociťujú dlhodobý stres či nedostatok energie a majú záujem zlepšiť svoju duševnú pohodu s aktívnou pomocou terapeutov. Cieľom pobytu je naučiť sa „zastaviť“, správne relaxovať a získať novú vnútornú motiváciu.

Min. trvanie: 1 týždeň

Špecializované pobyty

Rekondičné pobyty pre zamestnancov

Rekondičné pobyty sú určené pre kľúčových zamestnancov s nadmernou psychickou pracovnou záťažou. Cieľom pobytu je dokonalý oddych, posilnenie mentálnej kondície, edukácia v oblasti manažmentu stresu a účinnej relaxácie v bežnom živote.

Min. trvanie: 2 týždne

Zdravotníci-19

Špecializovaný pobyt zameraný na intenzívnu pomoc pre zdravotníkov s duševnými problémami, ktoré u nich vznikli pri výkone povolania počas pandémie COVID-19.

Min. trvanie: 2 týždne

Zistiť viac >

Refresher (posilňujúci)

Po absolvovaní terapeutického alebo rehabilitačného pobytu v Centre ALAVITA sa k nám môže klient po čase vrátiť, aby si všetko osviežil a posilnil svoje dosiahnuté pozitívne zmeny.

Min. trvanie: 1 týždeň

Nadštandardná starostlivosť

V Centre ALAVITA vám ponúkneme oveľa viac ako len účinnú pomoc a kvalitnú terapiu. Pre našich klientov sme vytvorili jedinečné prostredie a podmienky, vďaka ktorým je už samotný pobyt v centre terapeutický, uvoľňujúci a veľmi prospešný pre duševné zdravie a psychickú pohodu. 

Cenník pobytov

Mnoho ľudí pri riešení svojho duševného zdravia vyhľadáva okrem spoľahlivej pomoci aj kvalitnú starostlivosť a absolútnu diskrétnosť. U nás nájdete účinnú terapiu, ľudský prístup, pokojné prírodné prostredie, komfortné ubytovanie s hotelovými službami a 100% anonymitu. 

ALAVITA poskytuje kvalitnú terapiu a all-inclusive pobyty v zariadení vysokého štandardu. Uvedené ceny sú za týždeň all-inclusive pobytu, vrátane terapií, ubytovania, stravovania a služieb. Rozdiel v cene súvisí len s typom ubytovania. Môžete si vychutnávať súkromie v samostatnej izbe alebo zvoliť ekonomickejší variant v izbe s ďalším klientom. Nad rámec all-inclusive balíčka si môžete zakúpiť dodatočné individuálne terapeutické sedenia. 

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Cenník je platný od 1.3.2022. 

Týždeň pobytu v Centre ALAVITA

Platí pre všetky typy pobytov.

1190€ 
/týždeň

vrátane 198€ DPH

Týždeň pobytu v Centre ALAVITA

Platí pre všetky typy pobytov.

990€ 
/týždeň

vrátane 165€ DPH

Darčekový poukaz ALAVITA

Darčekové poukazy

Darujte šťastie a pohodu svojim najbližším. Kúpte im darčekový poukaz na pobyt v Centre ALAVITA s platnosťou až do konca roka.