informácie pre psychiatrov

Hľadáte nový a spoľahlivý spôsob pomoci, ktorý môžete odporučiť svojim pacientom? Spoznajte pobytové centrum duševného zdravia ALAVITA.

predstavenie centra

ALAVITA je moderné súkromné nezdravotnícke zariadenie pre dospelých s kapacitou 25 lôžok, ktoré poskytuje profesionálnu pomoc pri širokej škále duševných porúch a zvyšovaní psychickej pohody formou terapeutických pobytov.  

Prinášame európsku úroveň pobytovej starostlivosti o duševné zdravie pre vysoko funkčných ľudí. Klienti majú k dispozícii intenzívnu terapiu, komfortné ubytovanie, príjemnú atmosféru, absolútnu diskrétnosť a dokonalý pokoj v krásnom prostredí Liptova.

Špecializujeme sa na stredne ťažké a ľahké formy psychických porúch bez organickej príčiny, emočné traumy, krízy a náročné životné situácie, stres, vyhorenie, poruchy spánku, vzťahové problémy, rozvoj osobnosti a celkové zlepšenie kvality života.

fakty o alavite

terapeutický vplyv

Riešené poruchy a stavy

Zameranie pomoci v našom centre.

V centre ALAVITA pomáhame s duševnými problémami, ktoré boli zapríčinené psychickými faktormi a pri ktorých je možné dosiahnuť významné trvalé zlepšenia kvalitnou terapiou. Tiež poskytujeme klientom pomoc a podporu pri zvládaní životných problémov, ktoré boli príčinou alebo sú následkom ich poruchy. Súčasťou pomoci je aj osobnostný rozvoj a edukácia v oblasti zdravého životného štýlu a psychohygieny.

stredne ťažké a ľahké formy duševných porúch

oblasti pomoci

Poruchy podľa MKCH-10

F30  Manická epizóda
F31  Bipolárna afektívna porucha
F32  Depresívna epizóda
F33  Recidivujúca depresívna porucha
F34  Pretrvávajúca afektívna porucha
F38  Iné afektívne poruchy

F40  Fóbická úzkostná porucha
F41  Iné úzkostné poruchy
F42  Obsedantno-kompulzívna porucha (ľahké formy)
F43  Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy

F50  Porucha príjmu potravy (BMI >17)
F51  Neorganická porucha spánku
F55  Škodlivé užívanie látok, ktoré nevytvárajú závislosť

F63  Porucha návykov a impulzov (okrem pyrománie)

Z73  Syndróm vyhorenia

prístup, metódy a obsah pobytov

Poskytujeme kvalitnú a intenzívnu rezidenčnú terapiu.

Terapeutický prístup

Náš prístup prináša významne vyššiu úroveň a rozsah pomoci ako psychologické poradenstvo alebo bežná psychoterapia. Je komplexnejší, intenzívnejší a v plnej miere využíva potenciál klienta na dosiahnutie stabilných zlepšení.

metódy pomoci

Starostlivo sme vybrali najúčinnejšie terapeutické metódy, ktoré unikátnym spôsobom prepájame v snahe dosiahnuť ten najlepší výsledok pre klienta.

obsah a trvanie pobytu

Počas pobytu majú všetko zabezpečené tak, aby sa mohli plne venovať terapii, rozvoju a oddychu. Dni v centre sú štruktúrované a klienti majú harmonogram aktivít. Denne absolvujú 5 hodín rôznych foriem terapie a podporných intervencií. Súčasne majú dostatok času na kvalitný odpočinok a regeneráciu v tichom prírodnom prostredí a v trvalom pokojovom režime v centre. Aj vďaka intenzívnej psychoedukácii a nácviku svojpomoci našim klientom na dosiahnutie významných zlepšení a duševnej pohody obvykle postačujú 2 až 3 týždne pobytu.

pre koho sú pobyty vhodné

Záleží nám na tom, aby pobyty Vašim pacientom skutočne pomohli. 

V centre sa zameriavame na pomoc funkčným ľuďom s duševnými problémami, ktorí sú schopní dosiahnuť významné zlepšenia formou intenzívnej terapie a osobnostného rozvoja. Vzhľadom na to je podstatné, aby mali odporúčaní pacienti pre tento spôsob pomoci dostatočné osobné dispozície.

vhodný stav pacienta

Ďalšie užitočné informácie

video vizitka centra

Všetko dôležité za 2 minúty. 

spojte sa s nami

V centre ALAVITA sme otvorení odbornej spolupráci, ktorá môže ľuďom s duševnými problémami priniesť reálne zlepšenie ich problémov a celkovej kvality života. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo užšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

Centrum ALAVITA

Vyšná Revúca 726
03474 Liptovské Revúce
Tel.: +421 944 22731

Prevádzkovateľ

Recovery Resorts, s.r.o.
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
IČO 47439645, DIČ 2023920052, IČ DPH SK2023920052
Spoločnosť v zapísaná v OR OS BA I., Odd.: Sro, Vložka č.: 93202/B

Kontakt AV

Centrum ALAVITA

Vyšná Revúca 726
03474 Liptovské Revúce
Tel.: +421 944 22731

Prevádzkovateľ

Recovery Resorts, s.r.o.
Ružová dolina 6
82108 Bratislava
IČO 47439645
DIČ 2023920052
IČ DPH SK2023920052
Spoločnosť v zapísaná v OR OS BA I.,
Odd.: Sro, Vložka č.: 93202/B

Zdieľať stránku