Rekondičné pobyty pre firmy

Rekondičné pobyty pre obchodné spoločnosti a podnikateľov, zamerané na psychickú pracovnú záťaž zamestnancov.

Pre obchodné spoločnosti, podnikateľov a súkromné organizácie boli ostatné roky veľmi náročné. Súčasne s rastúcou potrebou zvládať nové výzvy, významne stúpol aj tlak na psychický výkon a mentálnu kondíciu ich zamestnancov. 

Nadmerná psychická záťaž sa stala bežnou súčasťou manažérskych a riadiacich pozícií. Úspešné firmy si hodnotu svojich kľúčových zamestnancov dobre uvedomujú, a preto hľadajú účinné spôsoby ako neželaným následkom psychickej záťaže predchádzať.

Centrum ALAVITA prináša spoľahlivé riešenie pre firmy i podnikateľov. Poskytujeme kvalitnú pobytovú starostlivosť o duševné zdravie pre náročnejšiu klientelu a naše služby sme rozšírili o rekondičné pobyty zamerané na psychickú pracovnú záťaž.

Obsah rekondičných pobytov

Centrum ALAVITA je súkromné pobytové nezdravotnícke zariadenie s kapacitou 25 lôžok, ktoré poskytuje kvalitnú terapiu, rehabilitáciu a rekondíciu v oblasti duševného zdravia a zvyšovania psychickej pohody.

Počas rekondičných pobytov majú klienti všetko zabezpečené tak, aby sa mohli naplno venovať zvyšovaniu svojej mentálnej kondície a pohody. Harmonogram denných aktivít obsahuje rôzne procedúry a edukáciu pod vedením skúsených terapeutov, psychológov, verejných zdravotníkov, lektorov, trénerov a nutričných poradcov. Zároveň poskytuje klientom dostatok času na kvalitný odpočinok a psychickú regeneráciu.

Obsah pobytov tvorí vyvážený pomer rozmanitých aktivít – psychoedukácia na rôzne témy, cvičenia na podporu duševnej pohody, asistovaná hlboká relaxácia, nácvik techník svojpomoci a fyzický pohyb v zdravom prírodnom prostredí. Prehľad a popis obsahu rekondičných pobytov uvádzame nižšie.

Manažment stresu

Zvládanie nadmerného stresu, psychickej vyčerpanosti a vyhorenia. Psychoedukácia a nácvik svojpomoci, znižovanie a efektívna prevencia stresu.

Relaxačné cvičenia

Cvičenia, ktorých cieľom je psychické a telesné uvoľnenie. Autogénny tréning, dychové cvičenia, progresívna svalová relaxácia a mindfulness.

psychohygiena

Prednášky a praktický nácvik svojpomocných aktivít na posilnenie, podporu a ochranu vlastného duševného zdravia a psychickej pohody.

Kondícia a plávanie

Kondičné a relaxačné cvičenie vo vlastnom fitness pod vedením inštruktora. Možnosť plávania v partnerskom zariadení v blízkosti centra.

Pobyt v prírode

Prechádzky, túry, cyklistika a iné outdoorové aktivity v zdravom vysokohorskom prírodnom prostredí národného parku Veľká Fatra.

racionálna výživa

Prednáška pod vedením nutričného špecialistu zameraná na zlepšenie stravovacích návykov a dostatočný príjem tekutín.

obmedzenie fajčenia

Interaktívny seminár na tému obmedzenia alebo ukončenia fajčiarskeho návyku. Praktické odporúčania, postupy a nácvik svojpomoci v bežnom živote.

kvalitný spánok

Edukácia v oblasti zdravého spánku. Poradenstvo pri problémoch so spánkom. V centre sú ideálne podmienky pre zdravý spánok.

Rekondičné pobyty v centre ALAVITA spĺňajú obsahové požiadavky Rámcového programu rekondičného pobytu pre zamestnancov exponovaných psychickej pracovnej záťaži, definovaný v bode 3 prílohy k vyhláške MZ SR č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.

5

Pre koho sú vhodné

Rekondičné pobyty v centre ALAVITA sú určené pre podnikateľské subjekty, organizácie a externé PZS, ktoré ich zabezpečujú pre zamestnancov za účelom ochrany a prevencie poškodenia ich duševného zdravia nadmernou psychickou záťažou pri výkone práce

Naše rekondičné pobyty sú svojim obsahom a prístupom vhodné najmä pre riadiacich pracovníkov, kľúčových zamestnancov, podnikateľov a profesionálov (lekári, právnici a pod.), ktorí sú pri výkone svojho povolania vystavení nadmernej psychickej záťaži.

Pokoj, komfort a starostlivosť

Centrum ALAVITA má jediný účel – zlepšovanie psychickej kondície a duševnej pohody našich klientov. Lokalita, dizajn a vybavenie centra boli starostlivo zvolené tak, aby plne podporovali napĺňanie tohto poslania.

Veľmi dôležitou súčasťou rekondičných pobytov zameraných na duševné zdravie je vhodné prostredie. Už samotný pobyt v nádhernej prírodnej lokalite Liptova je pre klientov terapeutický a uvoľňujúci. 

Vnútorné prostredie centra je ideálne pre dokonalý psychický relax. V celých priestoroch je trvalý pokojový režim, klienti majú na izbách dokonalé súkromie a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. Príjemnú atmosféru v centre dotvára veľká knižnica, krb a akvárium v spoločenskej miestnosti. Klienti majú k dispozícii celodenné stravovanie, rôzne nápoje a hotelové služby

Komfortné ubytovanie

Ubytovanie v samostatnej izbe s loggiou a vlastnou kúpeľnou.

Horské prostredie

Nádherné prírodné vysokohorské prostredie Liptova, NP Veľká Fatra.

Kvalitná starostlivosť

Celodenné stravovanie, zdravý pitný režim a hotelové služby.

Aktivity a oddych

Rôzne vonkajšie aktivity, vlastné fitness, knižnica, biliard a šípky.

Fotogaléria centra

Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Obstaranie pobytov

Ako zistiť viac informácií alebo objednať pobyty.

Centrum ALAVITA sa špecializuje na poskytovanie prémiovej starostlivosti o duševné zdravie. Kvalitná odborná pomoc, ideálne podmienky a individuálny prístup počas rekondičných pobytov ponúkajú firemným klientom dôležité hodnoty v podobe vyššieho pracovného výkonu, psychickej odolnosti a celkovej spokojnosti ich zamestnancov. 

Rekondičné pobyty si môžu objednať priamo zamestnávatelia a podnikatelia, optimálne po konzultácii so svojou pracovnou zdravotnou službou. 

Externé PZS môžu rekondičné pobyty svojim klientom odporučiť alebo ich priamo obstarať. Pre viac informácií o cenových podmienkach a možnostiach spolupráce s centrom ALAVITA nás kontaktujte.

Časté otázky

Odpovede na časté otázky o rekondičných pobytoch.

Do ktorej kategórie je zaradená psychická pracovná záťaž?

Psychická pracovná záťaž môže byť podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradená do prvej alebo do druhej kategórie.

(3) Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity alebo kritériá ustanovené osobitnými predpismi.34) Miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je vyššia ako u obyvateľov, ale je tolerovateľná.

Môže zamestnávateľ zabezpečiť rekondičný pobyt pre zamestnanca vystaveného nadmernej psychickej pracovnej záťaži?

Áno, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je pri výkone práce vystavený nadmernej psychickej pracovnej záťaži (2. kategória), zabezpečiť nad mieru jeho zákonnej povinnosti a na svoje náklady rekondičný pobyt zameraný na ochranu a prevenciu duševného zdravia.

V bode § 11 ods. 16 zákona č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uvádza:

(9) Zamestnávateľ môže zabezpečiť na odporúčanie lekára pracovnej zdravotnej služby, a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, rekondičný pobyt aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, ak rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o obstaranie rekondičných pobytov, ďalšie informácie alebo užšiu spoluprácu s centrom ALAVITA nás neváhajte kontaktovať.

Centrum ALAVITA

Vyšná Revúca 726
03474 Liptovské Revúce
Tel.: +421 944 22731

Prevádzkovateľ

Recovery Resorts, s.r.o.
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
IČO 47439645, DIČ 2023920052, IČ DPH SK2023920052
Spoločnosť v zapísaná v OR OS BA I., Odd.: Sro, Vložka č.: 93202/B

Kontakt Firma (#9)

Centrum ALAVITA

Vyšná Revúca 726
03474 Liptovské Revúce
Tel.: +421 944 22731

Prevádzkovateľ

Recovery Resorts, s.r.o.
Ružová dolina 6
82108 Bratislava
IČO 47439645
DIČ 2023920052
IČ DPH SK2023920052
Spoločnosť v zapísaná v OR OS BA I.,
Odd.: Sro, Vložka č.: 93202/B

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print