Skúsenosť klienta #10

Mám samé superlatíva. 
Ubytovanie a priestory estetické a pokojné. Prostredie senzačné.
Profesionálny prístp.
Prepracovaný “učebný plán” mysle. 
Skvelá a funkčná pomoc duševného zdravia. 
Som vďačná, že mám TT nástroje (terapeutické techniky – pozn. centra). 
Pobyt je vhodný aj na “estekáčku” mysle. 
100% pozornosť upriamená na klienta. 

– M.