Skúsenosť klienta #44

Alavita bolo najlepšie rozhodnutie, aké som mohla za posledné obdobie vo svojom živote urobiť. Trpela som úzkostnými stavmi z nefunkčných vzťahov a nespavosťou.

Pani Matejovič, ktorá našu skupinu sprevádzala celým pobytom, či už na seminároch alebo individuálnych sedeniach, mi ukázala spôsob, ktorý úplne zmenil rozmýšľanie mňa nad sebou a okolím, ušetril by si zbytočné trápenie a fantázie, ktoré znižujú kvalitu života a žitie ako také.

Z môjho pohľadu sú poznatky, ktoré som v Alavite nadobudla tak zásadné, že by mali byť súčasťou učebných osnov v rámci zdravého duševného a psychického rozvoja, aby z našich detí rástli kvalitní a duševne vyrovaní mladí ľudia. Okrem maximálnej profesionality sprevádzanej ľudským prístupom pani Matejovič, by som chcela vyzdvihnúť aj prostredie a interiér zariadenia Alavita. Čisté a útulné izby, sociálne zariadenia, príjemné spoločné a spoločenské priestory a v neposlednom rade skvelá kuchyňa a chutné jedlo.

Ďakujem za všetko!

– N.