Strachy a fóbie

Zvýšte si sebaistotu a psychickú pohodu. Zbavte sa zbytočných strachov a fóbií, aby ste mohli znovu zažívať vnútornú slobodu.

zbavte sa fóbií a buďte

Sebaistý a slobodný

Terapeutický pobyt je celostný a intenzívny spôsob pomoci, vhodný pre ľudí s aktívnym prístupom k zlepšeniu svojho duševného zdravia a kvality života. 

Pobyt zameraný na strachy a fóbie vám ich pomôže poraziť a môžete znovu prežívať psychickú pohodu. Spoločne odhalíme a odstránime skutočné príčiny vašich problémov s fóbiami a strachmi, poskytneme vám overené informácie a naučíme vás účinné techniky na udržanie psychickej pohody aj bez liekov. Po absolvovaní programu už budete vedieť, ako sa nadmerných strachom a fóbiám brániť a úspešne im predchádzať.

S čím vám pomôžeme

V centre ALAVITA vnímame nadmerné strachy a fóbie ako získaný duševný problém, ktorý je dobre riešiteľný. Vo väčšine prípadov sa zníži na mieru, ktorá nemá negatívny vplyv na bežné fungovanie a kvalitu života. Pomáhame so všetkými typmi neprimeraných strachov a fóbií. Bez ohľadu na to, ako dlho tento problém trvá alebo aký je intenzívny, je možné ho významne znížiť alebo sa ho úplne zbaviť. Nižšie uvádzame všetky 3 typy fóbií, s ktorými vám účinne pomôžeme.

Agorafóbia

Agorafóbia je skupina fóbií zahŕňajúcu strach z opustenia domova, z obchodu, tlačeníc a verejných priestorov, z cestovania vo vlakoch, autobusoch alebo lietadlách bez sprievodu. Časté sú tiež nadmerné pozorovanie vlastného zdravia a obava z infarktu, mŕtvice či zo zamdlenia na verejnosti. Aj keď agorafóbia je často spájaná so strachom z určitých miest alebo situácií, ľudia s agorafóbiou sa im snažia obvykle vyhnúť kvôli silným obavám z opätovného prežitia extrémnych telesných pocitov a emócií pri úzkosti či záchvatoch paniky. Agorafóbiu tiež niekedy sprevádzajú depresívne a obsedantné príznaky, neraz i príznaky sociálnej fóbie. Je obvyklé, že agorafobik vytrvalo a opakovane popisuje do detailov svoje obavy, negatívne pocity a telesné príznaky.

Príznaky agorafóbie

Typické príznaky a správanie u ľudí s agorafóbiou spravidla zahŕňajú:

 • Pocitové zdôvodňovanie, katastrofizujúce predstavy o príčinách telesných pocitov
 • Nezáujem či neschopnosť prijať a rešpektovať objektívne fakty či dôkazy
 • Neprimeraný strach z pocitov pri panickom ataku a vyhýbanie sa situáciám, kde ho už zažili
 • Neprimeraný strach z infarktu, mŕtvice alebo iného ohrozenia zdravia
 • Obsedantná neutíchajúca potreba sa na 100% uistiť, že nemajú nejaký zdravotný problém
 • Nadmerné pozorovanie telesných pocitov a vyhľadávanie ich významu na internete
 • Podrobné čítanie príbalových letákov liekov
 • Nadmerný strach z uviaznutia na mieste alebo v situácii, kde nie je možný okamžitý prístup lekárskej alebo inej pomoci (dopravné zápchy, odľahlé miesta a pod.)
 • Strach opustiť domov alebo bezpečné miesto bez mobilu či liekov na úzkosť
 • Obava byť doma alebo inde sám, pretože im nemal kto privolať pomoc
 • Silné vyhýbavé a zabezpečovacie správanie k situáciám vyvolávajúcim úzkosť
 • Vyžadovanie sprievodu a spoločnosti iných ľudí pri podstúpení záťažovej situácie

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia, sociálna úzkosť alebo sociálna úzkostná porucha je stav, v ktorom človeku aj bežné medziľudské interakcie spôsobujú značnú úzkosť a rozpaky z obavy, že ho ostatní budú nadmerne pozorovať, skúmať alebo negatívne posudzovať. Pri sociálnej fóbii vedie strach a úzkosť k vyhýbaniu sa, ktoré môže významne narušiť život. Silný stres môže ovplyvniť medziľudské vzťahy, denné rutiny, prácu, školu alebo iné aktivity. Príznaky sa pri sociálnej fóbii môžu stupňovať až do panických atakov a môže sa objaviť aj depresia. Častou súčasťou sociálnej úzkosti sú sklony k perfekcionizmu a porovnávaniu sa s inými ľuďmi.

Príznaky sociálnej fóbie

Typické príznaky a správanie u ľudí so sociálnou fóbiou obvykle zahŕňajú:

 • Znížená sebadôvera v spoločenskom kontakte, často neschopnosť povedať "nie"
 • Nadmerné obavy z kritiky
 • Strach zo situácií, v ktorých vás môžu negatívne posudzovať a hodnotiť
 • Obava zo zahanbenia alebo poníženia
 • Intenzívny strach z interakcie alebo rozhovoru s cudzími ľuďmi
 • Vyhýbanie sa "trápnemu tichu" počas komunikácie, nutkanie niečo hovoriť
 • Strach, že si ostatní všimnú zvýšenú úzkosť a neprirodzené prejavy správania
 • Strach z telesných príznakov, ktoré môžu spôsobiť rozpaky, ako je červenanie, potenie, chvenie alebo trasľavý hlas
 • Vyhýbanie sa robeniu vecí alebo rozprávaniu sa s ľuďmi z obavy zo zahanbenia
 • Vyhýbanie sa situáciám, v ktorých by mohli byť stredobodom pozornosti
 • Úzkosť pri očakávaní obávanej činnosti alebo udalosti (anticipačná úzkosť)
 • Intenzívny strach alebo úzkosť počas sociálnych situácií
 • Analýza svojho výkonu a identifikácia nedostatkov vo interakciách po sociálnej situácii
 • Očakávanie najhorších možných následkov z negatívneho zážitku počas sociálnej situácie
 • Porovnávanie sa s inými ľuďmi, idealizovanie iných a podceňovanie seba
 • Perfekcionizmus v snahe predísť nepríjemným pocitom z prípadnej kritiky

Izolovaná fóbia

Izolovaná (špecifická) fóbia je nadmerný strach z konkrétneho objektu alebo situácie, ktorý je neprimerane veľký vzhľadom na skutočné riziká. Najčastejšie sú to 
 – Situácie (lietadlá, uzavreté priestory)
 – Prírodné javy (búrka, výška)
 – Zvieratá alebo hmyz (psy, pavúky)
 – Krv, injekcie, ihly, poranenie alebo lekárske zákroky
 – Akékoľvek iné zdroje strachu (dusenie, vracanie, hlasné zvuky, klauni a ďalšie).

Príznaky izolovanej fóbie

Príznaky izolovanej fóbie môžu zahŕňať:

 • Okamžitý pocit intenzívneho strachu, úzkosti a paniky, pri vystavení alebo dokonca len premýšľní o zdroji strachu
 • Človek si môže uvedomovať,  že jeho obavy sú neopodstatnené alebo prehnané, no cíti sa bezmocný v snahe ich ovládať
 • Zhoršujúca sa úzkosť, keď sa situácia alebo objekt blíži čas stretu so zdrojom strachu alebo sa fyzicky približuje
 • Človek sa snaží spraviť všetko preto, aby sa vyhol zdroju strachu alebo situácii, ktorá ho vyvoláva
 • Ťažkosti s normálnym fungovaním kvôli strachu
 • Telesné reakcie a pocity vrátane potenia, zrýchleného srdcového tepu, úzkostí v oblasti hrudníka alebo ťažkostí s dýchaním
 • Pocit nevoľnosti, závraty alebo mdloby v súvislosti s kvrvou, zranením či ihlami

Viac o strachu a fóbiách

Strach je zdravá a užitočná emócia, ktoré nás upozorňuje na hrozbu priameho nebezpečenstva a zvyšuje pripravenosť nášho tela v prípade potreby mu čeliť.  

Fóbie patria medzi úzkostno-fobické poruchy. Ide o nadmerný strach z objektov a situácií, ktorý je zjavne neprimerane veľký vzhľadom na reálne riziko či hrozbu. Fóbie sa často označujú ako “strachu zo strachu”. Človek s fóbiou sa obvykle obáva nepríjemných pocitov súvisiacich s fóbiou ako samotného spúšťača. Snaha o zmiernenie príznakov racionálnym vysvetľovaním je len málokedy úspešná. Fóbie sa môžu rozvinúť po veľmi stresujúcom zážitku, ale aj v prípadoch, kedy ich príčinu nie je možné jednoznačne určiť. 

Psychológ ALAVITA

Chcete sa poradiť?

Porozprávajte sa priamo s našimi terapeutmi a získajte všetky potrebné informácie. 

Zdieľať stránku