Syndróm vyhorenia​

Pobytový program centra ALAVITA, ktorý vám pomôže prekonať syndróm vyhorenia a naučí vás všetko dôležité, aby ste znovu získali životnú energiu a dokázali sa vyhoreniu účinne brániť.

edukačno-zážitkový pobyt Alavita

Porazte syndróm vyhorenia

Terapeutický pobytový program vám pomôže prekonať vyhorenie, znovu dosiahnuť psychickú pohodu a získať novú motiváciu do života

Spoločne odhalíme a odstránime skutočné príčiny vášho vyhorenia, poskytneme vám overené informácie a naučíme vás spoľahlivé životné a mentálne zručnosti, aby ste vy sami boli schopní dosiahnuť a udržať si svoju psychickú pohodu aj bez liekov. Naviac spojíte 50 hodín osobnostného rozvoja s terapiou a dokonalým relaxom v prírodnom prostredí Liptova.

Cieľom programu je prehodnotiť niektoré postoje, ciele, motivátory, a tým znížiť stres na úroveň, ktorá už nemá žiadny negatívny vplyv na vaše bežné fungovanie. Tiež vám pomôžeme posilniť vašu mentálnu energiu a obnoviť vnútornú motiváciu.

Po absolvovaní programu už budete vďaka novým znalostiam a schopnostiam presne vedieť, ako sa syndrómu vyhorenia a frustrácii z práce brániť a účinne im predchádzať.

Syndróm vyhorenia alebo chronický stres?

Existujú aj iné príčiny vyčerpanosti z dlhodobého stresu v práci ako je syndróm vyhorenia?

Iste. Ak ste nikdy neboli ten typ, čo je pre prácu veľmi nadchnutý a ste dlhodobo vystavený vysokým pracovným nárokom, ktoré skôr musíte ako túžite zvládnuť, tak pravdepodobne sa jedná skôr o psychickú vyčerpanosť z chronického stresu. Syndróm vyhorenia a psychická vyčerpanosť z chronického stresu majú mierne odlišné príčiny, avšak ich príznaky sú takmer rovnaké.

Syndróm vyhorenia je zhoršený zdravotný stav, ktorý vzniká ako následok chronického stresu vyplývajceho z práce, ktorý nebol v dostatočnej miere zvládnutý. Ide o súbor príznakov, ktoré sú veľmi variabilné a prejavujú sa množstvom psychických i psychosomatických problémov. Tieto sa obvykle menia aj v závislosti od fázy syndrómu vyhorenia, v ktorej sa aktuálne človek nachádza.

Syndróm vyhorenia sa vždy vzťahuje na javy súvisiace s prácou a mal by obsahovať aj prvotné nadšenie a snahu o sebarealizáciu (“zápal pre prácu”). Chronický stres pri syndróme vyhorenia vzniká ak naše očakávania, pracovné zanietenie a entuziazmus v práci sú väčšie ako naše možnosti dostatočne sa realizovať, dosiahnuť želané uspokojenie alebo výsledok. Tento druh stresu môže zhoršovať aj dlhodobá frustrácia, prílišná snaha, nedostatok pozitívnej spätnej väzby či uznania. 

V súčasnosti sa pojem “vyhorenie” používa aj v iných oblastiach života, napr. vyhorenie vo vzťahu, v rodičovstve, v kreatívnych povolaniach a podobne.

Syndróm vyhorenia je zhoršený zdravotný stav, ktorý vzniká ako následok chronického stresu vyplývajceho z práce, ktorý nebol v dostatočnej miere zvládnutý. Ide o súbor príznakov, ktoré sú veľmi variabilné a prejavujú sa množstvom psychických i psychosomatických problémov. Tieto sa obvykle menia aj v závislosti od fázy syndrómu vyhorenia, v ktorej sa aktuálne človek nachádza.

Syndróm vyhorenia sa vždy vzťahuje na javy súvisiace s prácou a mal by obsahovať aj prvotné nadšenie a snahu o sebarealizáciu (“zápal pre prácu”). Chronický stres pri syndróme vyhorenia vzniká ak naše očakávania, pracovné zanietenie a entuziazmus v práci sú väčšie ako naše možnosti dostatočne sa realizovať, dosiahnuť želané uspokojenie alebo výsledok. Tento druh stresu môže zhoršovať aj dlhodobá frustrácia, prílišná snaha, nedostatok pozitívnej spätnej väzby či uznania. 

V súčasnosti sa pojem “vyhorenie” používa aj v iných oblastiach života, napr. vyhorenie vo vzťahu, v rodičovstve, v kreatívnych povolaniach a podobne.

Pobytový program

Program Psychická pohoda a KBT je určený na riešenie syndrómu vyhorenia. Kombinuje intenzívny osobnostný rozvoj, odborné poznatky v oblasti zlepšovania duševného zdravia a kvalitný terapeutický pobyt s ideálnymi podmienkami pre dosiahnutie pozitívnych zmien. 

7-dňové pobytové programy

O syndróme vyhorenia

Syndróm vyhorenia je zhoršený zdravotný stav, ktorý vzniká ako následok chronického stresu vyplývajceho z práce, ktorý nebol v dostatočnej miere zvládnutý. Ide o súbor príznakov, ktoré sú veľmi variabilné a prejavujú sa množstvom psychických i psychosomatických problémov. Tieto sa obvykle menia aj v závislosti od fázy syndrómu vyhorenia, v ktorej sa aktuálne človek nachádza.

Syndróm vyhorenia sa vždy vzťahuje na javy súvisiace s prácou a mal by obsahovať aj prvotné nadšenie a snahu o sebarealizáciu (“zápal pre prácu”). Chronický stres pri syndróme vyhorenia vzniká ak naše očakávania, pracovné zanietenie a entuziazmus v práci sú väčšie ako naše možnosti dostatočne sa realizovať, dosiahnuť želané uspokojenie alebo výsledok. Tento druh stresu môže zhoršovať aj dlhodobá frustrácia, prílišná snaha, nedostatok pozitívnej spätnej väzby či uznania. 

V súčasnosti sa pojem “vyhorenie” používa aj v iných oblastiach života, napr. vyhorenie vo vzťahu, v rodičovstve, v kreatívnych povolaniach a podobne.

Príznaky syndrómu vyhorenia

Príznaky syndrómu vyhorenia sú pomerne variabilné a postupne sa menia v súvislosti s fázami rozvoja samotného syndrómu. Najčastejšie príznaky poslednej fázy sú:

  • únava a pokles výkonu
  • depresia a úzkosti
  • poruchy pamäte a sústredenia sa
  • poruchy spánku
  • telesné ťažkosti (tráviaci trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulárny systém, ...)
  • nespokojnosť, dysfória, neschopnosť uvoľniť sa
  • tendencie k návyku na psychoaktívne látky (alkohol, tabak, ...)
  • zníženie sebadôvery a poruchy v medziľudských vzťahoch

Rizikové povolania

Niektoré povolania majú pravdepodobnosť výskytu syndrómu vyhorenia výrazne vyššiu ako iné.  Rizikovými sú povolania súvisiace s prácou s ľuďmi, s vysokou náročnosťou a  zodpovednosťou a s dlhodobými negatívnymi výsledkami. Patrí k nim najmä zdravotníctvo, školstvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve, sociálna starostlivosť a služby.

Prihláste sa na odber noviniek centra ALAVITA.

Newsletter AV

Zdieľať stránku

Kontaktujte nás

Zavolajte denne v čase 9-19 hod. alebo nám napíšte.

Záujem z alavita.sk