Syndróm vyhorenia

Intenzívna pomoc pri syndróme vyhorenia formou pobytu (7 dní).
Syndrom vyhorenia - Burnout

Týždňový terapeuticko-edukačný pobytový program je účinnou pomocou pre aktívnych ľudí, ktorí trpia syndrómom vyhorenia

Program obsahuje intenzívnu terapiu a psychoedukáciu, aby klienti už v priebehu programu dosiahli podstatné zlepšenie. Vhodný je najmä pre ľudí, ktorým ich aktuálny psychický stav umožňuje aktívne sa zapájať do terapie, osvojovať si nové veci a aktívne pracovať na dosiahnutí svojich pozitívnych zmien. 

Dôležitou súčasťou terapie je aj samotný pobyt v ideálnych podmienkach pre celkovú duševnú regeneráciu a dokonalý oddych v nádhernom prírodnom prostredí Liptova. 

Program realizuje súkromné pobytové terapeutické centrum duševného zdravia ALAVITA. Terapiu a psychoedukáciu vedú skúsení terapeuti s dlhoročnou praxou v individuálnej terapii. 

 • Zameranie programu: Syndróm vyhorenia a súvisiace problémy
 • Formy terapie: Individuálna a skupinová terapia, psychoedukácia a poradenstvo
 • Metódy: Kognitívno-behaviorálna terapia, mindfulness, hypnoterapia, autogénny tréning a pod.
 • Vhodné pre: Psychicky aktívni ľudia, povolania s psychickou záťažou, podnikatelia, študenti VŠ
 • Nevhodné pre: Psychicky pasívny spôsob života, dlhodobá PN kvôli duševnému stavu (3+ mes.)

 • Forma: Týždňový all-inclusive pobyt
 • Miesto: ALAVITA, Liptovské Revúce
 • Bonusy: Zľava 20%, príjemný pokoj, dokonalý odpočinok a zdravé vysokohorské prostredie

Očakávateľný výsledok: Po absolvovaní tohto programu a vašej aktívnej účasti na terapeutických činnostiach môžete  očakávať významné a stabilné zlepšenie svojho psychického stavu. Vďaka získaným vedomostiam, zručnostiam a nástrojom budete schopní prevziať kontrolu nad svojimi emóciami. Po skončení pobytového programu ich môžete naďalej využívať na upevňovanie vlastnej duševnej pohody a zvyšovanie kvality svojho života..

Pobytové programy sú k dispozícii len v letných mesiacoch júl a august. Termíny tohto programu:

Prehrať video o Alavita cover video

Zaujímate sa o dlhší terapeutický pobyt? Prejdite SEM.

O syndróme vyhorenia

Syndróm vyhorenia je zhoršený zdravotný stav, ktorý vzniká ako následok chronického stresu vyplývajceho z práce, ktorý nebol v dostatočnej miere zvládnutý. Ide o súbor príznakov, ktoré sú veľmi variabilné a prejavujú sa množstvom psychických i psychosomatických problémov. Tieto sa obvykle menia aj v závislosti od fázy syndrómu vyhorenia, v ktorej sa aktuálne človek nachádza.

Syndróm vyhorenia sa vždy vzťahuje na javy súvisiace s prácou a mal by obsahovať aj prvotné nadšenie a snahu o sebarealizáciu (“zápal pre prácu”). Chronický stres pri syndróme vyhorenia vzniká ak naše očakávania, pracovné zanietenie a entuziazmus v práci sú väčšie ako naše možnosti dostatočne sa realizovať, dosiahnuť želané uspokojenie alebo výsledok. Tento druh stresu môže zhoršovať aj dlhodobá frustrácia, prílišná snaha, nedostatok pozitívnej spätnej väzby či uznania.

Niektoré povolania majú pravdepodobnosť výskytu syndrómu vyhorenia výrazne vyššiu ako iné.  Rizikovými sú povolania súvisiace s prácou s ľuďmi, s vysokou náročnosťou a zodpovednosťou a s dlhodobými negatívnymi výsledkami. Patrí k nim najmä zdravotníctvo, školstvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve, sociálna starostlivosť a služby. 

Existujú aj iné príčiny vyčerpanosti z dlhodobého stresu v práci ako je syndróm vyhorenia? Odpoveď je áno. Ak ste nikdy neboli ten typ, čo je pre prácu veľmi nadchnutý a dlhodobo pociťujete silnejší psychický tlak pri zvládaní svojich pracovných úloh, môžete časom zažívať príznaky veľmi podobné syndrómu vyhorenia. Zistite viac informácií o našom 7-dňovom pobytovom programe  Chronický stres a vyčerpanosť. 

Komu je program určený

Pobytové programy sú jedinečným a efektívnym spôsobom pomoci pre mentálne aktívnych ľudí, ktorí majú psychicky záťažovejšie povolanie, študujú alebo podnikajú a zároveň pociťujú psychické problémy alebo duševnú nepohodu. Vďaka prepojeniu vášho potenciálu na zlepšenie, našej intenzívnej krátkodobej terapie a ideálnych podmienok počas pobytu v centre, môžete už v krátkom čase dosiahnuť významné pozitívne zmeny a trvalé zvýšenie kvality svojho života. Absolvovanie programu si vyžaduje istú úroveň sústredenia a pozornosti. Je teda vhodný pre ľudí v takej psychickej kondícii, ktorá im umožňuje zapájať sa do aktivít a spolupracovať s terapeutmi.

Cieľ a obsah programu

Našim hlavným cieľom je, aby ste už v priebehu pobytu zaznamenali významné zlepšenie svojho stavu a aby ste vďaka všetkým získaným vedomostiam a zručnostiam znovu začali mať zo svojej práce radosť a dobrý pocit. Rovnako dôležitým cieľom tohto pobytu je, aby ste využili pokojnú atmosféru a prostredie nášho centra na dokonalý odpočinok a načerpanie novej životnej energie.

V rámci terapie a psychoedukácie omnoho lepšie pochopíte, prečo sa u vás tento syndróm rozvinul a hlavne to, ako nad ním môžete prevziať kontrolu. Osvojíte si rôzne spoľahlivé mentálne nástroje, vďaka ktorým dokážete sami pozitívne ovplyvňovať vlastné myšlienky, správanie a emócie. V rámci individuálnych sedení riešite s terapeutom svoje špecifické problémy a dostávate konkrétne rady na ich zvládnutie v pracovnom i osobnom živote.

Všetky terapeutické aj edukačné aktivity prebiehajú priamo pod vedením našich terapeutov. Dlhoročné praktické skúsenosti im umožňujú objasniť tematiku zrozumiteľným spôsobom, zodpovedať všetky otázky a poskytnúť vám spoľahlivé odporúčania.

Informácie o pobyte

Tento pobytový program je poskytovaný formou all-inclusive a trvá 7 dní. Jeho súčasťou sú rôzne formy terapie, komfortné ubytovanie v samostatných izbách, chutné stravovanie, hotelové a ďalšie služby. Viac o centre, metóde pomoci a fotogalériu nájdete nižšie.

V cene pobytového programu je zahrnuté:

 • Vstupná konzultácia pri nástupe
 • Individuálne a skupinové terapie
 • Doplnkové terapie a podporné činnosti
 • Účasť na interaktívnych seminároch
 • Poskytnutie edukačných materiálov
 • Účasť na voľnočasových aktivitách centra
 • Komfortné ubytovanie s vlastnou kúpeľňou
 • Celodenné stravovanie a pitný režim
 • Hotelové služby počas celého pobytu
 • Voľný vstup do klubovne s biliardom
 • Voľný vstup do vlastného fitness centra

Termín a cena programu

Využite zľavu 20% na termíny v letných mesiacoch. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 

Syndróm vyhorenia (Program)

   Termín programu: 6.8. – 12.8. 2022
   Trvanie: 7 dní
Cena programu s 20% letnou zľavou je 940€.

Dosiahnite psychickú pohodu

Získajte trvalé zlepšenie múdro a efektívne

Chcete sa niečo spýtať?  Napíšte nám alebo zavolajte na 0944227731.

Zdieľajte stránku