Syndróm vyhorenia

Účinná pomoc pri syndróme vyhorenia formou pobytu v terapeutickom centre duševného zdravia.

Syndrom vyhorenia program

Čo je syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia je zhoršený zdravotný stav, ktorý vzniká ako následok chronického stresu vyplývajceho z práce, ktorý nebol v dostatočnej miere zvládnutý. Ide o súbor príznakov, ktoré sú veľmi variabilné a prejavujú sa množstvom psychických i psychosomatických problémov. Tieto sa obvykle menia aj v závislosti od fázy syndrómu vyhorenia, v ktorej sa aktuálne človek nachádza.

Syndróm vyhorenia sa vždy vzťahuje na javy súvisiace s prácou a mal by obsahovať aj prvotné nadšenie a snahu o sebarealizáciu (“zápal pre prácu”). Chronický stres pri syndróme vyhorenia vzniká ak naše očakávania, pracovné zanietenie a entuziazmus v práci sú väčšie ako naše možnosti dostatočne sa realizovať, dosiahnuť želané uspokojenie alebo výsledok. Tento druh stresu môže zhoršovať aj dlhodobá frustrácia, prílišná snaha, nedostatok pozitívnej spätnej väzby či uznania.

Niektoré povolania majú pravdepodobnosť výskytu syndrómu vyhorenia výrazne vyššiu ako iné. Rizikovými sú povolania súvisiace s prácou s ľuďmi, s vysokou náročnosťou a  zodpovednosťou a s dlhodobými negatívnymi výsledkami. Patrí k nim najmä zdravotníctvo, školstvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve, sociálna starostlivosť a služby.

Príznaky syndrómu vyhorenia

Príznaky syndrómu vyhorenia sú pomerne variabilné a postupne sa menia v súvislosti s fázami rozvoja samotného syndrómu. Najčastejšie príznaky poslednej fázy sú:

  • únava a pokles výkonu
  • depresia a úzkosti
  • poruchy pamäte a sústredenia sa
  • poruchy spánku
  • telesné ťažkosti (tráviaci trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulárny systém, ...)
  • nespokojnosť, dysfória, neschopnosť uvoľniť sa
  • tendencie k návyku na psychoaktívne látky (alkohol, tabak, ...)
  • zníženie sebadôvery a poruchy v medziľudských vzťahoch

Syndróm vyhorenia alebo chronický stres?

Existujú aj iné príčiny vyčerpanosti z dlhodobého stresu v práci ako je syndróm vyhorenia? Iste. Ak ste nikdy neboli ten typ, čo je pre prácu veľmi nadchnutý a ste dlhodobo vystavení vysokým pracovným nárokom, ktoré skôr musíte ako túžite zvládnuť, tak pravdepodobne pôjde skôr o psychickú alebo celkovú vyčerpanosť z chronického stresu ako o syndróm vyhorenia.
Zistite viac o pomoci pri chronickom strese.

Spôsob pomoci

V priebehu terapie a psychoedukácie omnoho lepšie pochopíte, prečo sa u vás syndróm vyhorenia prejavil a hlavne to, ako nad ním môžete prevziať kontrolu, a prípadne sa ho úplne zbaviť. Osvojíte si rôzne spoľahlivé mentálne nástroje, vďaka ktorým dokážete sami pozitívne ovplyvňovať vlastné myšlienky, správanie a emócie. V rámci individuálnych sedení vyriešite s terapeutom svoje špecifické problémy a získate omnoho jasnejšiu predstavu o tom, ako ich úspešne zvládnuť.

Všetky terapeutické aj edukačné aktivity prebiehajú priamo pod vedením našich terapeutov. Dlhoročné praktické skúsenosti im umožňujú objasniť problémy veľmi zrozumiteľným spôsobom, zodpovedať všetky otázky a poskytnúť vám spoľahlivé rady do bežného života.

Zdieľať stránku