Syndróm vyhorenia

Zrejme už nastal ten správny čas zastaviť sa, oddýchnuť si, poradiť sa, všetko prehodnotiť a začať sa na veci pozerať inak.

zbavte sa nadmerného stresu a

Buďte znovu sami sebou

Terapeutický pobyt v centre ALAVITA je intenzívny spôsob pomoci, vhodný pre ľudí s aktívnym prístupom k zlepšeniu svojej psychickej pohody a kvality života. 

Pobyt zameraný na syndróm vyhorenia vám pomôže znovu dosiahnuť psychickú pohodu a chuť do života bez obťažujúcich negatívnych pocitov.

 

O syndróme vyhorenia

Syndróm vyhorenia je zhoršený zdravotný stav, ktorý vzniká ako následok chronického stresu vyplývajceho z práce, ktorý nebol v dostatočnej miere zvládnutý. Ide o súbor príznakov, ktoré sú veľmi variabilné a prejavujú sa množstvom psychických i psychosomatických problémov. Tieto sa obvykle menia aj v závislosti od fázy syndrómu vyhorenia, v ktorej sa aktuálne človek nachádza.

Syndróm vyhorenia sa vždy vzťahuje na javy súvisiace s prácou a mal by obsahovať aj prvotné nadšenie a snahu o sebarealizáciu (“zápal pre prácu”). Chronický stres pri syndróme vyhorenia vzniká ak naše očakávania, pracovné zanietenie a entuziazmus v práci sú väčšie ako naše možnosti dostatočne sa realizovať, dosiahnuť želané uspokojenie alebo výsledok. Tento druh stresu môže zhoršovať aj dlhodobá frustrácia, prílišná snaha, nedostatok pozitívnej spätnej väzby či uznania.

V súčasnosti sa pojem “vyhorenie” používa aj v iných oblastiach života, napr. vyhorenie vo vzťahu, v rodičovstve, v kreatívnych povolaniach a podobne.

Príznaky syndrómu vyhorenia

Príznaky syndrómu vyhorenia sú pomerne variabilné a postupne sa menia v súvislosti s fázami rozvoja samotného syndrómu. Najčastejšie príznaky poslednej fázy sú:

  • únava a pokles výkonu
  • depresia a úzkosti
  • poruchy pamäte a sústredenia sa
  • poruchy spánku
  • telesné ťažkosti (tráviaci trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulárny systém, ...)
  • nespokojnosť, dysfória, neschopnosť uvoľniť sa
  • tendencie k návyku na psychoaktívne látky (alkohol, tabak, ...)
  • zníženie sebadôvery a poruchy v medziľudských vzťahoch

Rizikové povolania

Niektoré povolania majú pravdepodobnosť výskytu syndrómu vyhorenia výrazne vyššiu ako iné.  Rizikovými sú povolania súvisiace s prácou s ľuďmi, s vysokou náročnosťou a  zodpovednosťou a s dlhodobými negatívnymi výsledkami. Patrí k nim najmä zdravotníctvo, školstvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve, sociálna starostlivosť a služby.

Syndróm vyhorenia alebo chronický stres?

Existujú aj iné príčiny vyčerpanosti z dlhodobého stresu v práci ako je syndróm vyhorenia?

Iste. Ak ste nikdy neboli ten typ, čo je pre prácu veľmi nadchnutý a ste dlhodobo vystavený vysokým pracovným nárokom, ktoré skôr musíte ako túžite zvládnuť, tak pravdepodobne sa jedná skôr o psychickú vyčerpanosť z chronického stresuSyndróm vyhorenia a psychická vyčerpanosť z chronického stresu majú mierne odlišné príčiny, avšak ich príznaky sú takmer rovnaké.

Pomoc pri syndróme vyhorenia

V centre ALAVITA vnímame vyhorenie ako dočasný psychický a telesný stav, ktorý je dobre riešiteľný. Cieľom programu je prehodnotiť niektoré postoje, ciele, motivátory, a tým znížiť stres na úroveň, ktorá už nemá žiadny negatívny vplyv na vaše bežné fungovanie. Tiež vám pomôžeme posilniť vašu mentálnu energiu a obnoviť vnútornú motiváciu.

Pobyt zameraný na syndróm vyhorenia vám pomôže znovu dosiahnuť psychickú pohodu. Spoločne odhalíme a odstránime skutočné príčiny vášho vyhorenia, poskytneme vám overené informácie a naučíme vás účinné techniky na udržanie duševnej pohody. Po absolvovaní programu už budete vedieť, ako sa vyhoreniu brániť a úspešne mu predchádzať.

Psychológ ALAVITA

Chcete sa poradiť?

Porozprávajte sa priamo s našimi terapeutmi a získajte všetky potrebné informácie. 

Newsletter

Prihláste sa na odber a zostaňte informovaní o novinkách.
Newsletter AV

Zdieľať stránku