Látkové závislosti

Zrejme už nastal ten správny čas zastaviť sa, oddýchnuť si, poradiť sa, všetko prehodnotiť a začať sa na veci pozerať inak.

Získajte slobodu a sebaúctu

Pobytový terapeutický program Látkové závislosti je celostný a intenzívny spôsob pomoci, vhodný pre ľudí s aktívnym prístupom k porazeniu závislosti a zlepšeniu svojho duševného zdravia a kvality života. 

Špecializovaný program zameraný na látkové závislosti vám pomôže znovu dosiahnuť psychickú pohodu. Spoločne odhalíme a odstránime skutočné príčiny vašej závislosti, poskytneme vám overené informácie a naučíme vás účinné techniky na posilňovanie a udržiavanie vašej duševnej slobody. Po absolvovaní programu už budete vedieť, ako sa brániť a odolávať prípadným nutkaniam.

O látkovej závislosti

Závislosť je stav, keď sa kvôli objektu závislosti zmení myslenie, správanie, emócie a prípadne telesné pocity závislého človeka oproti stavu, ktorý bol obvyklý pred vznikom závislosti. 

Látková závislosť je typ závislosti, ktorá vzniká užívaním rôznych psychoaktívnych látok. Pomerne rýchlo vzniká psychická závislosť, pričom pri pravidelnom užívaní môže vzniknúť aj telesná (chemická) závislosť. Najčastejšie návykové látky sú alkohol, sedatíva, hypnotiká, rôzne drogy, kofeín a nikotín.

Znaky látkovej závislosti
Človek trpí látkovou závislosťou, ak sa za ostatný rok prejavili 3 znaky:
  • Neovládateľná túžba po užití návykovej látky (craving).
  • Užívanie návykovej látky len za účelom zmiernenia abstinenčných príznakov.
  • Pokračovanie v užívaní návykovej látky aj napriek vedomoci o zjavnej škodlivosti jej užívania.

Miera látkovej závislosti

Látková závislosť sa môže týkať len psychiky alebo pri intezívnejšom užívaní sa vytvorí aj telesná závislosť na návykovú látku.

Psychická závislosť je stav, kedy človek dokáže úplne alebo po väčšinu času užívanie návykovej látky sám kontrolovať. Pri vynechaní človek obvykle pociťuje len istú psychickú nepohodu, avšak bez silnejších abstinenčných príznakov.

Telesná závislosť (somatická, resp. chemická závislosť) vzniká pri častom a dlhodobom užívaní návykovej látky, pri ktorej je na tejto látke závislé aj naše telo. Typickým dôkazom tohto stavu je neschopnosť ovládnuť túžbu po pravidelnom užívaní návykovej látky a prítomnosť silnejších abstinenčných príznakov (vrátane telesných) pri vysadení jej pravidelného prísunu.

Pri telesnej závislosti na návykovej látke je prvým krokom liečby detoxikácia organizmu od závislosti, ktorá prebieha v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach pod dohľadom lekárov. Samotná detoxikácia dokáže závislému človeku pomôcť prestať návykovú látku v danom čase užívať, ale nemala by slúžiť ako konečná terapia.

máte otázky?

Získajte odpovede na vaše otázky alebo si dohodnite konzultáciu.

S akými závislosťami pomáhame

V centre ALAVITA vnímame psychické látkové závislosti ako nesprávny a škodlivý spôsob reakcie na pretrvávajúce či akútne negatívne emócie. Cieľom programu je nahradiť užívanie návykových látok schopnosťou udržiavať si svojpomocne psychickú pohodu. Vďaka tomu sa nutkania a myšlienky na návykovú látku môžu znížiť na úroveň, ktorá už nemá negatívny vplyv na vaše bežné fungovanie a kvalitu života.

Pri látkových závislostiach sa s ohľadom na náš spôsob pomoci špecializujeme výlučne na psychické formy závislosti (viď vyššie). Návykové látky pri závislosti slúžia človeku primárne ako nástroj na zmiernenie silných a pretrvávajúcich emócií, s ktorými sa nevie účinne vysporiadať.

Väčšina ľudí bojuje so svojou závislosťou bez toho, aby v dostatočnej miere vyriešili a spracovali pôvodný problém, generujúci negatívne emócie. Pre dosiahnutie trvalého zlepšenia a prevenciu rizika recidívy je potrebné pomôcť človeku vysporiadať sa s primárnymi príčinami užívania návykových látok a tiež úspešne zvládnuť jeho návrat do osobného i pracovného života, vrátane obnovy vnímania vlastnej dôstojnosti, hodnoty a sociálnej akceptácie.  

V centre ALAVITA pomáhame s vyriešením primárnych príčin závislosti a s obnovou sebaúcty po období aktívnej závislosti. Venujeme sa závislostiam od alkoholu, liekov a omamných látok.

Závislosť od alkoholu

Zameriavame na pomoc pri psychickej závislosti od alkoholu. Pri tejto forme závislosti je človek schopný užívanie alkoholu do značnej miery sám kontrolovať a v prípade jeho neužitia pociťuje iba psychickú nepohodu bez telesných abstinenčných príznakov a bez agresívnejších prejavov správania. 

Najčastejšie riešime niektorý z 3 typov psychickej závislosti na alkohole:

  • Návykové pitie alkoholu je pravidelné pitie menšieho množstva alkoholu, napríklad pohár vína alebo jedno pivo pred spaním. Slovom, je to skôr návyk ako nutnosť či potreba.
  • Kvartálne pitie alkoholu – človek v dlhších časových intervaloch (týždne, mesiace) pije počas excesu pomerne veľké množstvo alkoholu. Medzi týmito excesmi dokáže abstinovať alebo piť kontrolovane. Spúšťač alkoholového excesu je psychologický, telesná potreba alkoholu nehrá významnejšiu rolu.
  • Konfliktné pitie alkoholu – človek nepije pravidelne a opije sa väčšinou na základe určitého špecifického podnetu, ktorý môže byť tak negatívny ako aj pozitívny. V prípade, že nepozná správne spôsoby reagovania na podnety, problémy či situácie, tak sa opije. 

V prípade, ak trpíte aj telesnou závislosťou od alkoholu a po vynechaní dávky pociťujete silnejšie telesné abstinenčné príznaky, odporúčame najprv absolvovať detoxikačnú liečbu u vášho psychiatra a následne vám radi pomôžeme psychickú závislosť od alkoholu vyriešiť.

Závislosť od liekov

V centre ALAVITA pomáhame pri psychickej závislosti od liekov. Pri tejto forme závislosti je človek schopný užívanie návykových liekov do značnej miery sám kontrolovať a v prípade ich neužitia pociťuje iba psychickú nepohodu bez telesných abstinenčných príznakov. 

V prípade, ak trpíte aj telesnou závislosťou od liekov a po vynechaní dávky pociťujete silnejšie telesné abstinenčné príznaky, odporúčame najprv absolvovať detoxikačnú liečbu u vášho psychiatra a následne vám radi pomôžeme vyriešiť psychickú závislosť od liekov.

Závislosť od omamných látok

Pomáhame pri psychickej závislosti od omamných látok (drogy). Pri tejto forme závislosti je človek schopný užívanie drogy do značnej miery sám kontrolovať a v prípade ich neužitia pociťuje iba psychickú nepohodu bez telesných abstinenčných príznakov.

Ak trpíte aj telesnou závislosťou od omamných látok a po vynechaní dávky pociťujete silnejšie telesné abstinenčné príznaky, odporúčame najprv absolvovať detoxikačnú liečbu pod dohľadom vášho psychiatra a následne vám radi pomôžeme psychickú závislosť od omamnej látky zvládnuť.

Ideálne podmienky na úspech

V centre ALAVITA máte k dispozícii vzácnu kombináciu 5 faktorov, ktoré významnou mierou podporujú váš úspech pri porazení psychickej závislosti:

1. Poskytujeme pomoc pri širokej škále duševných problémov. Ak by niektorý z nich bol príčinou vašej závislosti, pomôžeme vám ho zvládnuť. 
2. Využívame v súčasnosti tie najúčinnejšie terapeutické metódy a postupy.
3. Máme bohaté skúsenosti s prácou
s podvedomou mysľou a s hypnoterapiou, ktorá je pri liečbe závislostí výnimočne efektívnou metódou pomoci. 
4. V centre nájdete 100% anonymitu a ideálne podmienky pre dokonalý oddych a regeneráciu.
5. Máte jedinečnú príležitosť 
ihneď prakticky vyskúšať účinnosť terapie a využiť podporu terapeuta na odstránenie prípadných detailov. 

Psychológ ALAVITA

Chcete sa poradiť?

Porozprávajte sa priamo s našimi terapeutmi a získajte všetky potrebné informácie. 

Newsletter

Prihláste sa na odber a zostaňte informovaní o novinkách.
Newsletter AV

Zdieľať stránku