o nás

Jedinečným spôsobom pomáhame zlepšovať duševné zdravie, zvyšovať psychickú pohodu a rozvíjať osobnosť klientov.

Spoznajte náš tím

Zakladateľmi Centra ALAVITA sú terapeuti s bohatými skúsenosťami v oblasti duševného zdravia a osobného rozvoja, ktoré nadobudli počas ich úspešnej dlhoročnej praxe v individuálnej terapii.

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH

zakladateľ a riaditeľ centra

Veľmi skúsený terapeut, životný kouč a osobný konzultant. Odborný výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie a klinickej hypnózy absolvoval v Londýne. V roku 2008 založil v Bratislave úspešné terapeutické centrum, kde pôsobil do roku 2019, kedy sa začal venovať budovaniu Centra ALAVITA. V súčasnosti centrum riadi a venuje sa najmä osvete unikátnych benefitov pobytovej terapie. Počas ostatných 15 rokov praxe poskytol viac ako 7000 hodín terapie, koučingu a poradenstva. Aj vďaka jeho špecifickým odborným znalostiam, bohatým dlhoročným skúsenostiam a schopnosti vyriešiť aj veľmi zložité životné situácie, je pre klientov centra ALAVITA zárukou efektívnej pomoci, vysoko kvalitných služieb a absolútnej diskrétnosti.

Mgr. Ivana Matejovič, Cert.KBH

Manažér, terapeut a lektor

Terapeutka, koučka a lektorka s bohatými skúsenosťami v oblasti duševného zdravia, osobnostného rozvoja a vzťahov. Špecializuje sa na úzkostné poruchy, depresie, poruchy spánku a životné krízy. Od roku 2014 pôsobila ako senior terapeut v súkromnom terapeutickom centre v Bratislave a poskytla viac ako 4500 hodín individuálnej terapie, hypnózy a poradenstva. Vysokoškolské vzdelanie získala na UMB v Banskej Bystrici a na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala odborný výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie a klinickej hypnózy, ktoré pri svojej práci aktívne využíva. Realizuje špecializovaný odborný výcvik zamestnancov, poskytuje supervízie a organizuje ich ďalšie vzdelávanie v súlade s hodnotami a smerovaním centra.

Mgr. Natália Šišková

PsychologiČka

Vysokoškolské vzdelanie získala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Palackého v Olomouci. Pôsobila v Národnom ústave duševného zdravia na oddelení klinickej psychológie, kde sa aktívne podielala na príprave a realizácií terapeutických skupín v dennom stacionári a na diagnostických vyšetreniach v rámci oddelenia klinickej psychológie. 

Mgr. Vladimíra Javošová

PsychologiČka

Vzdelanie v odbore psychológia získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Psychologickú prax absolvovala v ambulancii klinickej psychológie pre deti a dospelých, kde pôsobila ako odborná asistentka. Pri svojej práci sa podielala na prvom kontakte s klientom, administrácii testov, ich vyhodnocovaní a starala sa o chod ambulancie.

Skúsenosti našich klientov

Spoznajte názory ľudí, ktorí absolvovali pobyt v centre. 

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Až keď som koncom leta skončila na pohotovosti s nespavosťou, reálne som si priznala, že mám problém. Dovtedy som zužovaniu svojich sociálnych kontaktov, tiež aktivít, úzkostiam a stresu z práce neprikladala až taký význam. Zatvárala som pred tým oči s…

Centrum ALAVITA je miesto, kde som prišla hľadať pomoc a našla som oveľa viac. Našla som SAMÚ SEBA. Dlho som hľadala, na rôznych miestach u viacerých odborníkov, spôsob, ako sa vysporiadať s vlastnými myšlienkami, emóciami, so životom ako takým. A…

Centrum ALAVITA som našla náhodou na internete, keď som hľadala pomoc. Hneď som im napísala a o pár dní nastúpila. Prišla som sem s problémami, ktoré som vnútorne nevedela spracovať z minulosti. Mojím riešením bol alkohol alebo lieky (antidepresíva). Za…

Chcela by som vás, všetkých ktorí čítate tieto riadky preniesť do Centra ALAVITA. Je to naozaj zdanlivý zlomok dní, ktoré obohatia všetky tie nasledujúce. Prosto budú iné. Darujte svojmu životu toto miesto. Rozhodnutie mi dalo oslobodenie a poznanie. Strávila som…

Môj pobyt v Alavite prekonal očakávania, ktoré som mala pred nástupom. Pomoc ľuďom tu poskytujú ozajstní experti vo svojej oblasti, a to na základe dlhoročnej práce s klientmi. Odporúčam všetkým ľuďom, ktorí chcú lepšie spoznať seba a viesť kvalitnejší život.…

Veľmi sa chcem poďakovať za možnosť absolvovať tento pobyt. Prišla som sem s úzkosťou a strachom z toho, že môj život nemám pod kontrolou. Už v úvode som pochopila, že život smeroval mňa a nie ja – život. Z pobytu…

Play Video about Alavita cover video
Prehrať video

o centre alavita

V tomto videu sa dozviete všetko dôležité o centre ALAVITA – v ktorých oblastiach pomáhame, pre koho sú naše služby vhodné, aké metódy využívame a akú úroveň starostlivosti prinášame našim klientom počas pobytových programov. 

Kvalita služieb, rýchly nástup na pobyt a garancia 100% diskrétnosti je pre našich klientov dôležitá. Aj z toho dôvodu poskytujeme naše služby formou alternatívnej pomoci. Nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa §578/2004 Z.z., ani služieb psychológa podľa §199/1994 Z.z.. Spôsob našej pomoci v plnej miere nasleduje terapeutické prístupy vo vyspelých krajinách a je tiež v súlade s odporúčaniami MZ SR.

Dámsky klub (2014)

Miroslav Danaj bol hosťom v Dámskom klube, kde hovoril o využití hypnózy a hypnoterapie v oblasti duševného zdravia.

Zdieľať stránku