Miroslav Danaj

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH

Zakladateľ a riaditeľ centra

Miroslav Danaj je špecialista v oblasti zlepšovania duševného zdravia a osobnostného rozvoja. Vďaka jeho bohatým dlhoročným terapeutickým skúsenostiam v individuálnej praxi je pre klientov centra ALAVITA zárukou veľmi efektívnej pomoci a kvalitných služieb.

Vyštudoval verejné zdravotníctvo na univerzite Sv. Alžbety v Bratislave s primárnym záujmom o populačné problémy v oblasti duševného zdravia (stres, poruchy spánku, afektívne a úzkostné poruchy) a ich vplyv na telesné zdravie a celkovú kvalitu života.

V Londýne absolvoval terapeutický výcvik a v toku 2008 získal diplom v odboroch Kognitívno-behaviorálna terapia a klinická hypnóza. Je členom britského registra The Register for Evidence-Based Hypnotherapy and Psychotherapy.

V roku 2008 založil v Bratislave terapeutické centrum Hypnos, kde poskytol viac ako 7000 hodín terapie, hypnoterapie, koučingu a poradenstva. 

Počas úspešnej praxe nadobudol špecifické znalosti a praktické skúsenosti v oblasti fungovania podvedomej mysle, ktoré využil pri formovaní účinného a inovatívneho prístupu k zlepšovaniu duševného zdravia a rozvoju osobnosti.

Je zakladateľom centra ALAVITA, v ktorom je uvedený prístup uplatňovaný formou kvalitnej psychoedukácie, workshopov KBT a individuálnych sedení. Miroslav Danaj v súčasnosti pôsobí v centre ako riaditeľ, odborný garant, lektor, terapeut a osobný konzultant.