S čím pomáhame

V Centre ALAVITA úspešne riešime širokú škálu problémov v oblasti duševného zdravia, mentálnej kondície a psychickej pohody.

Špecializujeme sa na psychikou podmienené poruchy (bez telesnej príčiny), pri ktorých je spoľahlivo preukázaná možnosť dosiahnuť významné a stabilné zlepšenie stavu kvalitnou psychoterapiou, rehabilitáciou, edukáciou a poradenstvom.

Duševné zdravie

Úzkosti a panická porucha

Stredne ťažké a ľahšie formy úzkosti, úzkostno-depresívna porucha, generalizovaná úzkosť, panická porucha.

Fóbie a strachy

Sociálna fóbia, agorafóbia a izolované fóbie. Strachy neprimerané vzhľadom k reálnej hrozbe.

Depresie a nálady

Depresívne nálady a epizódy, časté zmeny nálad, bipolárna afektívna porucha.

Poruchy spánku

Nespavosť, ľahký spánok, zaspávanie, skoré budenie, nočné mory, nočné hrôzy.

Stres a adaptácia

Dlhodobý intenzívny stres a napätie, akútny stres, porucha prispôsobenia (adaptácie), manažment stresu.

Traumy a PTSD

Traumatizujúce zážitky a situácie, ochorenie, úmrtie blízkej osoby, posttraumatická stresová porucha.

Krízy, osobnosť a vzťahy

Syndróm vyhorenia

Strata záujmu najmä v pomáhajúcich profesiách, chronický stres, psychická a emočná vyčerpanosť, celková únava.

Emocionálne krízy

Emocionálna nerovnováha, neistota, citová zmätenosť, paralýza či plochosť, vnútorná stagnácia, pocit bezradnosti.

Osobnosť a sebavedomie

Osobné hodnoty, životné smerovanie, zdravá sebaúcta a sebavedomie, osobnosť, asertívne správanie.

Vzťahové problémy

Partnerské, rodinné, priateľské a pracovné vzťahy, rozvody a rozchody, chorobná žiarlivosť, osamelosť.

Závislosti

Workoholizmus

Závislosť na práci, väčšina pozornosti venovaná práci, potreba mať kontrolu, perfekcionizmus, trpia osobné vzťahy.

Behaviorálne závislosti

Závislosť na určitom správaní či aktivite - internet, sociálne siete, PC hry, hazard, nakupovanie a podobne

Závislosť na liekoch

Dlhodobé a/alebo nadmerné užívanie liekov, najmä s tlmivým účinkom na psychiku alebo bolesť, prípadne liekov na spanie.

Závislosť na alkohole

Ľahšie formy závislosti nevyžadujúce detoxikáciu. Pravidelné pitie menších dávok alebo nárazové pitie väčších dávok.

Psychológ ALAVITA

Účinná a komplexná pomoc

Centrum duševného zdravia ALAVITA poskytuje všetky služby vo forme pobytov. V rámci pobytu absolvujete terapeutický program, ktorý vytvoríme s ohľadom na vaše individuálne potreby a ciele. Každý týždeň podstúpite aspoň 30 hodín terapie a podporných aktivít. Vaše problémy vnímame celostne, zameriavame sa na ich prvotné príčiny, poskytujeme vám komplexnú terapiu, vrátane následnej podpory po skončení pobytu.