POBYTOVÁ TERAPIA A REHABILITÁCIA

Intenzívna a spoľahlivá odborná pomoc

V Centre ALAVITA využívame jedinečnú kombináciu najúčinnejších metód pomoci – kognitívno-behaviorálna terapia, hypnoterapia, psychoedukácia, koučing, osobné poradenstvo a ďalšie.

Spôsob našej pomoci v centre je vhodný najmä pre aktívnych ľudí, ktorí majú záujem riešiť svoj problém kvalitnou terapiou. Intenzívna spolupráca klienta s tímom našich skúsených terapeutov umožňuje vo väčšine prípadov dosiahnuť významné zlepšenia už v priebehu 2-3 týždňov.

V rámci terapie tiež objasňujeme princípy fungovania vedomej a podvedomej mysle, emócií a telesných prejavov. Klientov učíme efektívne techniky a postupy ako sa spoľahlivo zbaviť neželaných myšlienok, negatívnych emócií a nadmerného napätia.

Klienti si osvojujú overené nástroje, ktorými si získanú vnútornú pohodu môžu sami udržiavať aj po návrate do bežného života.

Psychológ ALAVITA
Skupinová terapia Centrum ALAVITA

Rozsah a formy terapie

Klienti v Centre ALAVITA absolvujú týždenne 30 hodín rôznych terapeutických aktivít, ktoré majú naplánované vo svojom terapeutickom programe, ktorý vypracujeme pri ich príchode.

Najdôležitejšiu časť pomoci prináša vyvážený pomer individuálnej a skupinovej terapie, hypnoterapie, psychoedukácie, koučingu a osobného poradenstva.

Rozmanité podporné terapie a doplnkové aktivity (mindfullness, arteterapia, tematické prednášky a diskusie) nepriamo pomáhajú klientovi lepšie zvládnuť hlavný problém a zlepšiť celkový stav.

 

Náš terapeutický prístup

Hlavným cieľom Centra ALAVITA je pomáhať klientom dosiahnuť významné a trvalé zlepšenie ich stavu. Preto sa zameriavame najmä na riešenie prvotných príčin problémov. V terapii uplatňujeme celostný prístup a vedieme ju súčasne v psychologickej, biologickej, interpersonálnej a často aj pracovnej oblasti.

Využívame integratívny prístup, v ktorom kombinujeme účinné metódy a postupy pre dosiahnutie najlepšieho výsledku pre klienta. Spoľahlivé nástroje modernej psychoterapie dopĺňame o poznatky z rôznych oblastí ako behavioralistika, sociológia, neurológia, fyziológia a klasická medicína. 

Terapia - Centrum ALAVITA

Cesta k trvalému zlepšeniu

Vaša cesta k šťastnejšiemu životu sa pobytom v centre len začína. Tu môžete v priebehu niekoľkých týždňov získať vytúžený vnútorný pokoj a pohodu. Pre nás je však rovnako dôležité, aby ste si všetky tieto pozitívne zmeny preniesli aj do svojho každodenného života a začali napĺňať svoje potreby a túžby. Cesta k stabilnej duševnej pohode a šťastiu obvykle trvá viac ako niekoľko týždňov. V prípade záujmu vás budeme radi na nej sprevádzať aj po skončení pobytu formou následnej starostlivosti alebo podporného programu Refresher. Spoznajte 3 kroky k trvalému zlepšeniu.

1
2
3
Pobytová terapia a rehabilitácia

Počas pobytu v Centre ALAVITA vám v rámci terapeutického programu poskytneme súvislú účinnú pomoc a intenzívnu podporu, aby ste mohli dosiahnuť významný pokrok a zlepšenie.

Následná starostlivosť

Aby ste dosiahnuté zlepšenia úspešne rozvíjali aj po skončení pobytu a preniesli ich do bežného života, budeme vás naďalej radi podporovať formou terapeutických online stretnutí.

Program Refresher

Po nejakom čase sa k nám každý klient môže vrátiť na krátky podporný pobyt, aby si všetko pripomenul a posilnil svoje pozitívne zmeny. Pobyt Refresher obvykle trvá 7-10 dní.

Darčekový poukaz ALAVITA

Darčekové poukazy

Darujte šťastie a pohodu svojim najbližším. Kúpte im darčekový poukaz na pobyt v Centre ALAVITA s platnosťou až do konca roka.