Ivana Matejovič

Mgr. Ivana Matejovič, Cert.KBH

Spoluzakladateľka a manažérka centra

Ivana Matejovič je skúsená lektorka, koučka, terapeutka a konzultantka s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti duševného zdravia, osobnostného rozvoja a medziľudských vzťahov.

Vysokoškolské vzdelanie získala na UMB v Banskej Bystrici a na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala odborný výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie a klinickej hypnózy. 

Od roku 2014 pôsobila ako senior terapeut v terapeutickom centre Hypnos v Bratislave a poskytla viac ako 4500 hodín terapie, koučingu a poradenstva.

Ivana Matejovič je spoluzakladateľkou a manažérkou centra ALAVITA, kde pôsobí ako manažérka, lektorka, koučka, terapeutka a osobná konzultantka. Realizuje tiež výcvik odborných zamestnancov a organizuje ich ďalšie vzdelávanie v súlade s poslaním a hodnotami centra.