Ivana Matejovič

Mgr. Ivana Matejovič, Cert.KBH

manažérka centra, koučka, terapeutka a lektorka

Ivana Matejovič je lektorka, koučka, terapeutka a osobná konzultantka s bohatými skúsenosťami v oblasti osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a duševného zdravia, kde sa špecializuje na úzkostné poruchy, zvládanie stresu, poruchy spánku a náročné životné situácie. Je tiež spoluzakladateľkou a manažérkou centra ALAVITA.

Od roku 2014 pôsobila ako senior terapeut v terapeutickom centre v Bratislave a poskytla viac ako 4500 hodín terapie, koučingu a poradenstva.

Vysokoškolské vzdelanie získala na UMB v Banskej Bystrici a na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala odborný výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie, klinickej hypnózy. Realizuje výcvik zamestnancov, poskytuje supervíziu a organizuje ich ďalšie vzdelávanie v súlade s hodnotami a smerovaním centra.